Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/124
Pagina verder
GW3050
GW3030
GW2810
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • na het vastlopen werkt hij niet meer, ik kan hem wel met de hand rond draaien
  Gesteld op 17-7-2022 om 14:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • plots U/S opengemaakt, schakelaar U/S ; veer voor losmaken / aanbrengen zuiger /blazer : wat is de juiste positie? Gesteld op 18-6-2022 om 19:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hij doet opeens niks meer, is pas 1.5 jaar oud...
  Helaas geen bonnetje meer (vader had hem.voor mij gekocht en die kon bonnetje niet meer vinden).
  Enig idee wat dat kan zijn? Gesteld op 4-6-2022 om 11:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bladzuiger gekocht maar helaas de zuigbuis niet op zuigtoestel kunnen bevestigen. Ofwel ontbreekt er een bevestgingsstuk in de doos. Ook geen second handle te vinden.grtjs Gesteld op 2-11-2021 om 12:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij kunnen de stang niet meer uit elkaar krijgen van de Black and Dekker GW 3030 BP bladblazer. Hoe doe je dat? Gesteld op 22-5-2021 om 16:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • Motor valt continu uit. Herstart door met de bladblazer te schudden. Valt dan na enkele seconden opnieuw uit. Gesteld op 15-7-2020 om 16:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb een Black&Decker GWS 3030 bladblazer/-zuiger combi. Ik gebruik deze als bladblazer. Deze valt ook bij mij regelmatig uit. Ik ben achter gekomen dat er een veiligheid in het toestel ingebouwd zit: de blaas/zuigmond moet goed op de motor bevestigd zijn. Door het gebruik van ca. 4 jaar is er bij mij speling ontstaan, waardoor de interne veiligheid op een bepaald moment geen goed contact meer maakt. Ik heb het toestel al opengemaakt, maar kan de juiste locatie van de veiligheid niet terugvinden (wou de speling dan opheffen door hier iets tussen te steken).
   Ik vermoed dat jullie een gelijkaardig probleem hebben.Geantwoord op 2-10-2020 om 20:43

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden
 • wij krijgen de onderdelen niet in elkaar - hebt u een stap voor stap hulp ?
  Gesteld op 22-5-2020 om 11:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik sluit de zuiger aan, maar hij blijft blazen. Wat doe ik fout? Gesteld op 17-4-2020 om 13:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De ventilator is helemaal versleten nog geen 3 jaar oud kan ik die vervangen en hoe krijg ik die moer los want die is van plastic Gesteld op 29-4-2019 om 12:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe moet ik de Black Decker bladblazer GW3030 omschakelen van zuigen naar blazen? Gesteld op 27-9-2017 om 12:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Blazerbuis van de motorbehuizing afnemen en opvangzak er voor in de plaats monteren. Plastic rooster onder motorbehuizing wegnemen en vervangen door zuigbuis. Machine weer aanzetten. Wel een metalen pen of schroevendraaier nodig om vergrendeling van de onderdelen in te drukken voor demontage Geantwoord op 25-10-2017 om 23:04

   Waardeer dit antwoord (8)Misbruik melden
  • ik heb een bijkomende vraag gesteld, ter aanvulling en gevraagd waarom de demo's allemaal een zwarte vrijgaveknop hebben, i.e. zonder dat oranje tekeningetje. Mijn eerste poging was iets gedetailleerder, maar werd verwijderd omdat het teveel op spam gelijkt.Geantwoord op 11-4-2018 om 19:57

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
  • Ik gebruikte die eerst als blazer, zette die daarna om om te zuigen. Nu terug de blaasmond er op en de motorafscherming geplaatst: maar blijft in de andere richting zuigen (als bladzuiger). Kent iemand een oplossing ? Geantwoord op 5-12-2019 om 14:10

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Black Decker GW3030 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Black Decker GW3030 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 8,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info