Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
+
_
Beolit 12
www.beoplay.com/beolit12/learnmore
11.10
>
PRODUCT VIEW
SETUP GUIDES
SOFTWARE UPDATES
When ready, your product will appear
below. This may take some time.
PRODUCTS FOUND ON NETWORK
Beolit 12_xxxxxxxx
>
11.10
FIRST-TIME SETUP
UPDATE PRODUCT SOFTWARE
WELCOME
>
>
11.10
>
Product view
FIRST-TIME SETUP
APPLY CHANGES
Password •••••••
Network name (SSID)
Home network
Product name
Beolit 12_xxxxxxxx
SHOW ADVANCED SETTINGS
11.10
>
Product view
FIRST-TIME SETUP
APPLY CHANGES
Password •••••••
Network name (SSID)
Home network
Product name
Beolit 12_xxxxxxxx
SHOW ADVANCED SETTINGS
00:30
00:45
00:30
02:00
Wi-Fi
11.10
Wi-Fi Networks
Settings
Wi-Fi
11.10
Wi-Fi Networks
Choose a Network
Beolit12_Setup_xxxxx
Office
Other
Settings
11.10
00:30
00:05
11.10
Cancel
Beolit 12
LINE
IN
5V=
1.0A
BeoSetup app
00:30
01:00
11.10
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Oplaat lampje blijft rood branden, wat kan het probleem zijn? Gesteld op 10-2-2022 om 12:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • lampje netwerk brand maar denk dat beolit 12 oud netwerk pakt. hoe kan ik dit wijzigen? Gesteld op 28-12-2020 om 19:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • WiFi lampje blijft rood branden en is niet uit te krijgen.
  Wat te doen. Gesteld op 28-9-2015 om 19:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik had er sinds gisteren ook last van. En heb echt heel lang gezocht in handleiding en op B&O site. Bij toeval vond ik de oplossing voor de storing. Houdt de aan en uit-knop 12 seconde ingedrukt en toen ging bij mij lampje uit. Even gewacht en weer aangezet met aan en uit-knop. Vervolgens netwerk knop indrukken en klaar was ik.

   Volgens de link hieronder kan je ook de Beolit resetten maar dat was bij mij niet nodig.

   Klik op deze LINK

   Gr, Peter FaasGeantwoord op 5-11-2015 om 19:39

   Waardeer dit antwoord (14)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Beoplay Beolit 12 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Beoplay Beolit 12 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 2,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info