Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/53
Pagina verder
Belgacom Twist
451
Handleiding
A31008-M2202-E151-1-3F19
Gigaset A510 / Twist 451 / BEL-PTT EN / A31008-M2202-E151-1-3F19 / Cover_front.fm / 16.06.2011
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • ik heb een foutmelding: Basis station
  dit knippert op mijn scherm
  heb al geprobeerd om via menu en instellingen te resetten en alles ook al uitgeschakeld maar de foutmelding Basisstation blijft knipperen. hoe kan ik hieraan verhelpen? Gesteld op 11-7-2019 om 09:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ook al heb ik geen mailbox bij mijn abonnement, het knopje met de omslag gaat regelmatig rood knipperen. Nu krijg ik het ook niet meer uit. Het lukt even maar gaat na een paar minuten weer knipperen. Heeft iemand een idee hoe ik het voor goed uit kan zetten? Gesteld op 13-3-2019 om 16:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als je een gesprek wilt laten meeluisteren hoe moet dat Gesteld op 16-1-2019 om 20:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe stel ik het toestel in zodat het automatisch naar een extern toestel doorschakelt? Gesteld op 25-10-2018 om 16:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste hou kun je u antwoordapparaat de blokkeren, bij meer malse pogingen, van het toestel belgacom twist 451? Gesteld op 28-6-2018 om 14:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn toestel is op sterven na dood,alles lijkt normaal,maar kan niet bellen of gebeld worden ! Batterijen reeds vervangen,maar krijg ook geen enkel geluidje te horen ! iemand raad ??? Gesteld op 1-7-2017 om 18:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik mijn voicemail wil openen en mijn telefoonnummer intoetst krijg ik als antwoord dat dit geen geldig voicemailnummer is.Wat is mijn voicemailnummer? Gesteld op 13-12-2016 om 11:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik t gekregen telefoontjes of boodschappen uit mijn telefoon krijgen Gesteld op 3-8-2016 om 11:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Op mijn twist 451 staat links Redial en rechts Time in een zwarte balk.
  In het midden van het scherm staat een telefoon met een x langs.
  Boven links 3 streepjes precies van geluid en rechts boven een batterijtje met een bliksemschicht ervoor.
  IS DIT NORMAAL ALS DE TELEFOON AAN 'T OPLADEN IS?
  ALS IK OP TIME DRUK KOMT ER ENTER TIME OP MET ALS DATUM 15 11 2011
  WIE KAN MIJ HELPEN?????WAARVOOR DANK Gesteld op 29-3-2016 om 18:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo,
  hoe stel ik de boodschap op mijn voicemail in ?
  wij zijn een bedrijf en ik weet niet hoe het komt maar de klanten krijgen sinds kort geen boodschap meer als ze bellen- dit is heel vervelend
  wat moet ik doen ? Gesteld op 15-2-2016 om 08:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik een tekst inspreken , en opzetten zodat als er iemand belt dat die uw tekst hoort
  Gesteld op 17-2-2014 om 23:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat is mijn voicemailnummer?
  Als ik mijn voicemail wil beluisteren moet ik het "voicemailnummer" intikken gevolgd door het "hekje".
  Ik voeg mijn telefoonnummer in en het antwoord is steeds "dit is geen geldig voicemailnummer. Gesteld op 2-9-2013 om 14:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • wat is mijn voicemailnummer. ook ik voer mijn telefoonnummer in en krijg steeds hetzelfde antwoord. "dit is geen geldig voicemailnummer. Geantwoord op 12-9-2013 om 14:07

   Waardeer dit antwoord (20)Misbruik melden
 • ik heb een twist 451 toestel weet iemand hoe ik de bellerslijst kan opvragen .

  Dank aan die het weet Gesteld op 10-8-2013 om 20:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Belgacom Twist 451 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Belgacom Twist 451 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info