Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/70
Pagina verder
User Manual
X32 DIGITAL MIXER
40-Input, 25-Bus Digital Mixing Console with 32 Programmable
MIDAS Preamps, 25 Motorized Faders, Channel LCDs,
FireWire/USB Audio Interface and iPad/iPhone Remote Control
Version 5.0, 2013-01-03
VIEW
VIEW
VIEWVIEWVIEWVIEWVIEWVIEW
VIEW
VIEW
VIEW
5
5
0
10
10
20
30
40
50
60
00
5
5
0
10
10
20
30
40
50
60
00
5
5
0
10
10
20
30
40
50
60
00
6
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • word eens tijd dat er van alle producten een nederlandse handleiding gaat komen .hoezo europa Gesteld op 31-1-2020 om 23:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • is er een nederlandse gebruiksaanwijzing voor de x32 Gesteld op 14-1-2020 om 20:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Behringer X32 graag een Nederlandse handleiding indien beschikbaar? voor een antwoord artiste2002@gmail.com Gesteld op 25-3-2019 om 12:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo, ik heb al een tijdje de behanger x32 compact. graag zou ik via xlr out 1 en 2 naar een toestel gaan waar mijn 4 hoofdtelefoons zijn op aangesloten, maar ik wil een aantal kanalen samen op een subgroep krijgen zodat deze dus allemaal in 1 group zitten en weggestuurd worden via de out 1 en 2... misschien heel raar maar ik krijg het niet voor mekaar! kan iemand mij helpen??
  grtjs Dave Gesteld op 26-4-2016 om 15:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, Is er voor de X32 een nederlandse handleiding te krijgen?

  Grt, George (g.stralendorff@gmail.com) Gesteld op 14-11-2014 om 09:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo ik ben op zoek naar een nl handleiding van een behinger mixer x 32 Gesteld op 29-10-2014 om 17:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Behringer X32 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Behringer X32 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 11,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Behringer X32

Behringer X32 Snelstart handleiding - Deutsch, English, Français, Português, Espanõl - 28 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info