Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
1
FAQ
Häufig gestellte Fragen
C150
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • In mijn Beafon c150 komt op het scherm de melding "Proximus SIM invoeren" daar waar ed SIM-kaart al in het toestel zit. Hij staat ook in verbinding bleu-tooth met mijn hoorapparaat Phonak van Laperre en dus vraag hij regelmatig of de verbinding tot stand mag komen hetgeen ik dan met ja beantwoord en hij blijft dat hethalen. Is dat normaal? Zo niet wat moet er dan gebeuren? Gesteld op 17-10-2019 om 21:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De simkaarten (die geen probleem geven in een ander toestel) werden geplaatst in de Beaton c150. Toch vraagt het toestel de simkaarten te plaatsen. Heeft er iemand al ervaring met dergelijk probleem ? Dank u. Gesteld op 30-4-2017 om 09:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ook wij hebben zelfde probleem, ook bij plaatsen van fotogeheugenkaart: geeft telefoon steeds weer aan dat we kaart moeten plaatsen... Geantwoord op 9-3-2018 om 19:28

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Beafon C150 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Beafon C150 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info