Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Reset
Instellen
van
leeftijd
en
gewicht
MONTEREN
VAN
DE
SENSOR
EN DE
MAGNEET
FIETSCOMPUTER
ASCOT Serie 05/2008
Gebruiksaanwijzing
Functies
Tachometer
Topsnelheid
Gemiddelde
snelheid
Snelheidsvergelijking
Snelheidstendens
Servicelinspeclie
weergave
Dagkilometerteller
Totaal kilometerteller
(handmatig instelbaar)
Ritduur
Momenteel opslaan van
ritduur, dagkilometers,
gemiddelde
snelheid
Klok
12/24 uurs weergave
Caloneenverbruik
Vetverbranding
Automatische uitschakeling
Automatische start/stop functie
Auto-Scanning (automatisch omschakelen tussen functie
Snelscanningsrun
Kilometerlmijl keuze
Temperatuuraanwijzing in
·CI"F
Met
displayverlichting
MONTEJ;tEN
VAN
DE
FfETSCOMPUTER
Monteer
de
f~tscomputerhouder
op de stuurstang Jmet
kabelbinders ?Jals op Afb. 1 is weergegeven. Schui! de
fietscomputer via de voorkant
In
de fietscomputerhouder tot
deze
vastklikt. Aansluitend kunt U de fietscomputer
ir,:
de
gewenste
zichthoek draaien.
Drukt U de vergrendeling naar beneden, om de fietscoml>uter
uit de houder te nemen.
·~~I
.'
-<0.'
Ll2J
Afb.1
Bevestigt U
de
Sensor
met de kabelbinders,
onder de fietscomputer,
~
~,
I
op de voorvork zoals Afb.
2 laat zien. Bevestig de
L_.
~I
magneet
op de
spaak
van
Afb.2
het voorwiel en draai de
Schroef aan zie Afb 3
Let U erop, dat de
magneet
en de sensor
Afb.3
tegenover
elkaar
geplaatst zijn met 2
mm
afstand zoals de
volgende afbeelding
weergeeft.
Afstand
tussen
sensor
en
magneet
ca. 2
mm!
Maximale
afstand
tussen
sensor
en
fietscomputer:
60
cml
Vervangen
van
de
batterij
(indien
nodig)
lie
Afbeelding 4: open het batterijvakdeksel op de
rugzijde van de computer, bv.
met
een muntstuk. Vervang
de batterij
door
een nieuwe batterij
3V
CR2032. let op +
en - polen.
Sluit het batterijvakdeksel
weer
en let daarbij op dat deze
goed vast zit.
--...
c:~
Afbeelding 4
Vervangen
van
de
batterij
van
de
sensor
(indien
nodig)
lie
Afbeelding 5 open het batterijvakdeksel van de
sensor, bv. met een muntstuk. Vervang de batterij
door
een nieuwe batterij (3V CR2032), let op + en - polen.
Sluit het banerijvakdeksel
weer
en let daarbij op dat
deze
goed vast zit.
t+
r)
'+0
Q:)
Afbeelding 5
Bij onregelmatigheden tijdens het
gebruik
kunt u een
Reset uitvoeren:
Houd de linker en de rechter knop ca. 2 sec tot
2124
=
basisinstelling voor bandomvang verschijnt. Aile
gegevens worden teruggezet naar de beginwaarden
(wielomtrek opnieuw invoeren
l
).
Automatische
uitschakeling
Bij stilstand schake
It
de computer zich na enige tijd
automatisch uit.
lo
wordt de batterij gespaard. Dit
veroorzaakt geen verlies van gegevens. Door Indrukken
van
de
rechter
of
linker knop wordt de fietscomputer
weer ingeschakeld
Automatische
Start/Stop
Aile functies (behalve de kloktijd) hebben een
automatlsche start/stop schakeling.
De
meting begint bij
het eerste passeren van de wietmagneet tangs de
sensor. Bij stilstand
wacht
de elektronica nog 2-4
seconden op een mogelijk verder signaal, daarna wordt
de meting gestopt.
Instellen
van
de
fietscomputer
Voer de volgende stappen in de aangegeven volgorde
lJit:
Om de rijsnelheid te bepalen heeft de fietscomputer
de omtrek van het voorwiel nodig (zie onder:
Vaststeliing van de wielomtrek).
Voer
deze omtrek (in
mm)
in de fietscomputer in
zoals
dit bij insteliing van de
wielomtrek beschreven is (basisinstelling is 2124
mm)
Instelling
van
de
bandomtrek
(na inleggen van een nieuwe batteriJ, na Reset,
of
na
bandomtrek veranderen)
Vaststelling van
de
bandomtrek wordt hieronder
beschreven. Weergave van de basisinstelling is
2124
(=
mm), het cijfer 4 van de eenheden knippert.
Druk op de rechter knop:
Het
cijfer van de eenheden wordt met 1 verhoogd
Bij aile Instellingen: rechter knop ingedrukt houden -
het
betreffende cijfer loopt sneller op.
Druk op de linker knop
Het cijfer 2 van de tientallen knippert.
Druk op
de
rechter knop'
Het
cijfer van de tientallen wordt met 1 verhoogd
Druk op de linker knop
Het
cijfer 1 van de honderdtallen Knipper!.
Druk op de rechter knop:
Het
cijfer van de honderdtallen wordt
met
1 verhoogd.
Druk op de linker knop:
Het
cijfer 2 van de duizendtallen knippert.
Druk op de rechter knop:
Het
cijfer van de duizendtallen kan ingesteld worden
van 0 tot
5.
Ter afsluiting drukt U nogmaats op
de
linker knop
om
de instelling vast te leggen; de weergave springt
automatisch naar
Kiezen
tussen
KM/HR en M/HR
Druk nu op de rechler knop: de
weergave
verwisselt na
elke druk tussen KM/HR en MIHR (kilometers en
mijlen) Druk op de linker knop
De weergave verspringt naar de instelling van leeftijd
en gewlcht.
De
vooringeslelde leeftijd
wordt
weergegeven (23).
Hel
eenhedencijfer van
de
leeftljd knippert. Druk op
de
rechter knop de eenheden kunnen ingesteld worden.
Druk
op
de linker knop: het cijfer van de tientallen
Knipper!. Druk op de rechter knop: hel ciJfer van de
tientallen kan ingesteld worden.
Druk op de linker knop:
het vooringestelde gewicht wordt weergegeven (080).
Het eenhedencijfer van het gewicht knippert. Druk op de
rechtal knop: de eenheden kunnen ingesteld worden.
Druk
op de linker knop: het cljfer van de tlentallen
Knipper!. Druk op de
rechler
knop: het cijfer van de
tientallen kan ingesteld worden. Druk
op
de linker knop:
het cijfer van de honderdtallen knippert. Druk op de
rechler knop: het cijfer van de honderdtallen kan
ingesteld worden Druk op de linker knop om te
beveslJgen.
Service../inspectieweergave
Na de Instelling van de leeftijd en het gewicht knippert de
weergave
600
km
of
m.
In de onderste linker hoek zlet U
een
steeksleutel. Deze functie toont de nog resterende
kilometers
of
mijlen tot
de
volgende inspectiebeurt van
uw fiets. Om een van de vooringestelde waarden van
200
- 800 km
of
m te kiezen, drukt U op de rechter knop
Druk cp de linker knop om de gekozen waarde op te
slaan. De
computer
zal nu
vanaf
deze waarde gaan
aftellen.
lodra
nul wordt bereikt gaat
de
steeksleutel
knippe-en. Druk op de linker knop om het knipperen te
stoppe"_
Vaststelling
van
de
wielomtrek
Markeer
de voorband en
de
grond op dezelfde plaats
(bv. met viltshft,
of
orienteer u op het venhel). Beweeg de
fiets een bandomwenteling naar voren en meet de
afgele,lde afstand
in
mm (Afbeelding 6)
Dit is de invoerwaarde.
~
kAfstand
in
mm
J
Afbeelding 6
Ais
hul;>
kunt u de bandomvang desgewenst uit de
volgende tabel aflezen (slechts richtwaarden)'
Bandgrootte 16" = Omtrek 1277 mm
Bandgrootte: 20"
=Omtrek: 1596 mm
Bandgroone: 22"
= Omtrek: 1756
mm
Bandgroone:
24"
"Omtrek:
1915 mm
Bandgrootte
650
x
20C
=Omtrek: 1945 mm
Bandgrootte 26 x 1.25
=Omtrek: 1980 mm
Bandgrootte: 26 x
1.
75
=Omtrek: 2040
mm
Bandgrootte: 700 x
20C
= Omtrek 2074
mm
Bandgrootte 26 x 2.00
= Omtrek: 2074 mm
Bandgroone: 700 x
25C
= Omtrek
2135
mm
Bandgrootte: 700 x 38 = Omtrek:
2170
mm
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
FIETSCOMPUTER ASCOT Serie 05/2008 Gebruiksaanwijzing Functies Tachometer Topsnelheid Gemiddelde snelheid Snelheidsvergelijking Snelheidstendens Servicelinspeclie weergave Dagkilometerteller Totaal kilometerteller (handmatig instelbaar) Ritduur Momenteel opslaan van ritduur, dagkilometers, gemiddelde snelheid Klok 12/24 uurs weergave Caloneenverbruik Vetverbranding Automatische uitschakeling Automatische start/stop functie Auto-Scanning (automatisch omschakelen tussen func

Pagina 2
Instellen van de kloktijd Houd in de uur-instelling de linker knop ca. 3 seco1den lang ingedrukt: De 12/24 uurs weergave knippert. Kies met de rec tel' knop tussen 12 en 24 uurs weergave. Bevestigen .net de linker knop. De urenweergave knippert nu. Druk op de rechter knop: De urenweergave wordt met 1 verhoogd. Druk op de linker knop: De minutenweergave knippert. Druk op de rechter knop: De minutenweergave wordt met 1 verhoogd. Druk op de linker knop: Uw fietscomputer i
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Kippl-Watches Warenhandels gmbh Maria Theresiastrasse 41 4600 WEELS AUSTRIA
  Armband uurwerk TYPE 10/2014 in dienst stellen na vervangen batterij lukt niet als ik het voorschrift aan de binnenkant van het afsluitdeksel volg. Gesteld op 9-1-2016 om 13:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wie kan er mij helpen aan insllatie software van de sportcomp. ah9-gps-5 ik heb geen cd-tje
  mvrgr,
  Anjo Gesteld op 19-6-2015 om 18:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • We hebben 020 4037660 gebelkd doorverwezen naar oostenreik en krijgen nieuwe opgestuurd gekocht bij de aldi 3 jaar garantie afstellen blijkt monikkenwerk te wezen :-( Gesteld op 21-5-2015 om 11:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is het mogelijk om een handleiding te krijgen om mijn "SNOERLOZE ASCOT FIETSCOMPUTER AB5-FCS-5A3" om alzo mijn computer in te stellen bv. het uur, de warmte gemiddelde snelheid enz. bedankt bij voorbaat Gesteld op 13-5-2015 om 19:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kilometerteller reageert niet ondanks dat alle baterijen doorgemeten en in orde zijn en alles volgens gebruiksaanwijzing bevestigd is.?? Gesteld op 27-3-2015 om 08:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ook ik heb vanmiddag de fiets computer gekocht bij Aldi.
   Snel gemonteerd, maar er komt geen beweging in het beeld. Zoals het hoort de meter op het stuur en de censor aan de vork. Deze afstand is blijkbaar te groot en kan niet worden overbrugd.
   Toen met losse magneet over de censor en jawel dan reageerd de teller wel , dus betekend dit dat alles wel goed is maar niet geschikt om op een normale manier te gebruiken.
   Waardeloos dus. Heb nu de km teller lager gemonteerd en dat gaat goed, maar niet iedeaal. Geantwoord op 20-5-2015 om 20:55

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Ik heb 2 Ascot fietscomputers en geen van beide start automatisch. Gesteld op 11-8-2014 om 18:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Klopt, je moet hem eerst aanzetten. Dit klopt niet met de beschrijving want die zegt automatische start/stop.
   Kort om , waardeloos.
   Geantwoord op 20-5-2015 om 20:58

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Alle ingesteld maar maakt geen contact met wiel Gesteld op 21-6-2014 om 16:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ergens in een handleiding staat iets over de maximale afstand tussen sensor en display.
   Bij een lage bevestiging van de sensor is de afstand dan te groot om het signaal over te brengen. Bij een hoog stuur ook. En bij de huidige modellen van fietsen is dat al gauw het geval. Terug naar de winkel met dit wanproduct.Geantwoord op 24-10-2014 om 14:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • de magneet maakt geen contact met de computer. Kan de afstand te groot zijn? Gesteld op 15-6-2014 om 21:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Problemen met instellen, wat kan ik eraan doen? Gesteld op 6-6-2014 om 17:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • is het magneetje van de fietscomputer ascot van aldi geschikt voor e-bikes die hebben nl dikkere spaken.
  bvd gr harry Gesteld op 6-6-2014 om 14:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een fietscomputer gekocht bij Aldi aril 2014 . Alle gegevens heb ik correct ingebracht ( wielomtrek enz... ) Ik stel vast dat de km snelheid niet wordt weergegeven meerdere eigenaars
  van deze computer hebben hetzelfde probleem . Wat loopt er mis ? gegevens :

  Model nr. AB4-FCS-5B
  serial nr. PO6719
  Type : NT-SK03/2014 Gesteld op 20-4-2014 om 11:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe moet ik mijn wielmaat invoeren, hij vraagt naar millimeters maar als ik dat probeer in te voeren lukt dat niet 28 inch x 2.5 cm is 70 cm dat zou 7000 mm ( 1 inch is 2,5 cm) zijn maar je kan maar tot 5999mm invoeren. ik krijg hierdoor geen km telling in beeld. de rest kan ik wel invoeren behalve dan de tijd die krijg ik ook niet ingesteld, maar dat maakt me niet zoveel uit. Gesteld op 17-5-2013 om 12:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • 7000 is wel erg veel. Je moet je ventiel op de grond zetten, aftekenen, 1 rondje rijden met jee wiel, opmeten en dat zijn de aantal centimeters welke je moet invoeren, simpel!
   Geantwoord op 26-5-2013 om 16:56

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
  • inches to mm is [inches * 25.4) = 711.2mm dia
   dia to circumference = dia * Pi = 2234mm
   so the circumference of a 28" wheel is 2234mm
   Easier way is to put the valve at the bottom of the wheel and mark it on the ground, then roll the wheel until the valve is once again at the bottom and mark it on the ground again. measure between the two marks and you have your circumferenceGeantwoord op 3-5-2014 om 18:43

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Ik heb een spaak magneetje nodig die ik zo tussen de spaak kan drukken en dan dicht kan schroeven nodig voor mijn fietscomputer merk fietscomputer ascot, mijn andere spaak magneetje ben ik kwijt.
  De andere delen van de fietscomputer heb ik wel.
  Hoe kan ik deze bestellen. Gesteld op 23-4-2013 om 15:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb hier hetzelfde euvel. computer en sensor gemonteerd, met magneet op hart pijl (bovenin) maar geen uitlezing van snelheid, wie weet wat het euvel is ( anders wordt het retourneren naar Aldi ) Gesteld op 18-4-2013 om 19:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Waarschijnlijk komt het magneetje niet dicht genoeg bij de sensor, bij mij hielp het om de sensor en magneet meer naar de bout van het voorwiel te verplaatsen Geantwoord op 20-4-2013 om 16:00

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden
  • heb hetzelfde probleem, de batterijen gecontroleerd, de sensoor/magneet verplaatst, gedraaid,... 2mm tss sensor en magneet is idd wel heeeel erg weinigGeantwoord op 20-4-2013 om 20:05

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Iki heb hetzelfde probleem . reeds verschillende malen alles opnieuw ingesteld , maar de snelheid wordt niet weergegeven op het scherm . Wat is er fout ?Geantwoord op 20-4-2014 om 10:53

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • fietscomputer komt geen snelheid op,wat doe ik niet goed? Gesteld op 14-4-2013 om 09:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem . reeds verschillende malen alles opnieuw ingesteld , maar de snelheid wordt niet weergegeven op het scherm . Wat is er fout ?
   Geantwoord op 20-4-2014 om 10:54

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • IK KOM NIET AAN DE AFSTAND VAN 2MM TUSSEN DE MAGNEET EN DE SENSOR Gesteld op 30-3-2013 om 12:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Lijkt me ook (onnodig) erg klein.
   Bij mij net gemonteerd op ongeveer 1cm (de spaken komen niet dichter bij de voorvork). Doet het desondanks prima.
   Betreft een bij Aldi gekochte 04/2013 Geantwoord op 14-4-2013 om 18:40

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • gaarne zou ik de gebruiks willen hebben van de ASCOT art.no.aho-fc-20
  type.nt220 serial nubber.po5751 dank u. Gesteld op 17-3-2013 om 10:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • kan ik ook de gebuiksaanwijzing via u bekomen?
   Ik bezit dezelfde fietscomputer maar ik kan de gebruiksaanwijzing niet meer vinden. Geantwoord op 24-8-2013 om 17:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik heb een uurwerk opgestuurd naar (1maand terug)
  KRIPPL-WATCHES
  De Keyselei 5 bus 58
  B2018 Antwerpen
  nog niets terug ontvangen, is dit adres nog correct?
  Gesteld op 9-1-2013 om 15:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hebt u ondertussen al iets gehoord want ik heb hetzelfde aan de hand en er wordt niet geantwoord op de mails die ik stuur.
   Groetjes
   Anny Embrechts Geantwoord op 10-4-2013 om 11:08

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik heb een nieuwe batterij in mijnascot horloge AH0-FA-100 serie01/2010 laten zetten maar krijg hem niet weer aan de gang wie kan mij helpen met een gebruiks handleiding of wat ik kan doen Gesteld op 20-12-2012 om 14:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo,

   Ik heb ook zo'n horloge en ik heb de handleiding ingescand.
   Als je je emailadres stuurt naar leen@vankr.nl stuur ik hem je wel toe

   Groet, Leen van Kreuningen
   Geantwoord op 8-1-2013 om 19:19

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • wij hebben bij aldi een sportcomputer gekocht maar ze doen het helemaal niet en als ze het doen dan vallen ze onder het lopen door uit
  wat kan ik nu doen?

  Gesteld op 31-10-2012 om 08:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een Ascot Pedometer, Type: DP 109W, Serienummer: P06253. Productnr.: AH2-PED-1

  Het instellen van "Stepwide" is een probleem. De cijfers vliegen voorbij. Wanneer heb ik '45 cm 'bereikt (dus 1 stap van hiel tot hiel gemeten).

  W. Hulskamp
  Sschansbaan 117-C
  2728GH Zoetermeer
  0797850849
  schansbaan@zigo.nl Gesteld op 4-10-2012 om 13:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb begrepen dat u een Ascot pedometer heeft met gebruiksaanwijzing, de gebruiksaanwijzing heb ik niet meer. Zou u hem misschien kunnen doormailen want nu kan ik alleen de tijd gebruiken.

   Alvast bedankt,

   Suzanne Geantwoord op 17-4-2014 om 12:24

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden
 • Kan ik een handleiding krijgen van de fietscomputer GT 9339?
  Dank

  Gesteld op 7-8-2012 om 09:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • kunt u mij de handleiding sturen per mail in het nederlands.Ik heb alleen de portugese handleiding
   E-mail adres :westerbeek@sapo.pt
   bij voorbaat dank
   jos westerbeek Geantwoord op 30-9-2012 om 11:14

   Waardeer dit antwoord (7)Misbruik melden
 • Afblifen dit is brandhout, niets werkt en geen geosyn converter te vinden, dus niets werkt Gesteld op 25-6-2012 om 12:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo, ik heb de software voor de Ascot AH2 GPS H3 GPS gwoon opgevraagd.
   Dit kan bij het volgende emailadres: service@produktservice.info
   Daarbij ook de Geosyn voor Sporttracks.
   Momenteel doet de GOS, het niet meer, zie 3 vragen hierboven.

   Geantwoord op 28-9-2012 om 14:40

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wie kan mij helpen aan de handleiding van de Ascot fietscomputer 05/2007. Is een rode fietscomputer.
  Wie weet wat de bandomtrek van een 28 inch wielmaat is?
  Mijn handleiding is verscheurd door de hond en niet meer goed leesbaar.
  Greetje Witbraad Gesteld op 30-5-2012 om 17:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Draai uw wiel tot het vetiel exact onderaan staat. zet een streep bij het ventiel op de straat. rij nu zo ver vooruit tot het ventiel weer beneden staat en zet weer een streepje bij het ventiel. De afstand tussen de streepjes is de omtrek van uw wiel! SUC6 Geantwoord op 23-7-2012 om 23:02

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • kan iemand mij helpen?
  ik heb een ascot fietscomuter aldi serie 05 met zonnecel, maar er is geen kontakt tussen de sensor en de display
  Lydia
  Gesteld op 7-5-2012 om 12:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Aanvankelijk ook mijn probleem. Ik had de sensor verkeerd bevestigd (met de batterijkant naar de magneet). Na omdraaien van de sensor lukte het wel. De afstand tussen de sensor en de magneet moet wel klein zijn.Geantwoord op 17-5-2012 om 10:35

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • die fietscomputers zijn alleen maar voor koersfietsen geschikt. de afstand tussen computer en ontvanger is kleiner. bij een gewone fiets lukt het niet. Gegevens ontvangen van een fietswinkel.Geantwoord op 18-10-2013 om 21:23

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik heb de aldi ascot fietscomputer AH2-FCS-3 , TYPE KSS-S EN HEB ALLES INGESTELD ZOALS OP DE HANDLEIDINS , maar hij geeft niet de snelheid door wie heeft de oplossing A.U.B Gesteld op 1-5-2012 om 10:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo,
   Op de beschrijving staat een telefoonnummer in Amsterdam (klantenservice): 020-4037660. Hier heb ik net zelf ook even naar toe gebeld omdat ik hetzelfde probleem heb en ze kunnen je nog wat tips geven. Ik kan nog niet zeggen of de gegeven tips een oplossing bieden, iemand anders moet er bij mij nog even naar kijken. Maar je kunt het natuurlijk altijd even proberen.

   MVG Geantwoord op 3-5-2012 om 15:12

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
  • Nou, je hebt gelukkig nog een handleiding. Bij mij zat er in de verpakking geen handleiding. Weet wel dat je ndat je de batterij erin gezet hebt de wielmaat van je fiets moet ingeven en ook km per uur.

   Als je de handleiding digitaal hebt dan wil ik hem wel van je ontvangen. info2us@home.nlGeantwoord op 28-5-2012 om 18:34

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb een Ascot GPS sportcomputer aangeschaft om leuke fietsroutes te kunnen programmeren. Het programma "sport tracks" (de gratis versie) heb ik daarvoor gedownload en de sportcomputer geinstalleerd. Wanneer ik het programma Sporttracks opstart krijg ik tot heden geen kaarten in beeld. Graag uw aanwijzingen hoe ik dit voor elkaar krijg. Bvd. Gesteld op 26-4-2012 om 00:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • In het programma ga je naar Dagelijkse activiteiten (de kalender bovenin).
   Rechtsonder komt een groot vlak, waar de kaart moet verschijnen.
   Je hebt hier verschillende opties: Deze vind je als je o het pijltje Rechts in het midden klikt.
   Net boven het grote vlak, ff zoeken, want het is een klein pijltje.
   Onder deze opties staat ook Sateliet. Wanneer je een route hebt ingevoerd en geselecteerd, komt deze in het vlak, met satalietbeelden erbij.
   Geantwoord op 23-9-2012 om 18:16

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ascot ah2-gpsh-3 gekocht. Geheel de handleiding gevolgt. Echter lukt het niet om het in sporttracks het apparaat te importeren (import - alle aparaten). Heeft iemand een oplossing? Gesteld op 15-4-2012 om 22:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Op Xp (sp3) en Win7 (I7-64bits) lukt het mij ook niet.
   De Win7 computer ziet niet eens meer dat er wat in de usbpoort zit.
   De op de CD meegeleverde drivers werken dus niet. Geantwoord op 17-4-2012 om 12:56

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Ik heb een fietscomputer met borstgordel gekocht in 2011 in de aldi, vooral voor de HRM meter hartslag maar tijdens het fietsen zelfs op de rollen valt de verbinding tussen horloge en borstband steeds weg. War zou de fout kunnen zijn? Type is PDD-HRM-BE 03/2011 Gesteld op 4-2-2012 om 18:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • hoi,

   ik heb dezelfde, vermoed ik, en tot op heden geen problemen.
   Ik heb echter de handleiding niet meer voorhanden.
   Bestaat er een mogelijkheid dat U mij deze kunt bezorgen ??

   Alvast bedankt,

   mvgr,

   Philippe (p.saccasyn@scarlet.be) Geantwoord op 8-2-2013 om 11:16

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • maximum snelheid geeft 99,9 aan, terwijl ik maximum 27km/h reed...?? Gesteld op 5-9-2011 om 16:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het kan zijn dat de snelheid wordt beinvloed door een electrisch circuit. B.v. stoplichten.
   Hierdoor wordt de snelheid beinvloed. Dit heeft dan ook gevolgen voor je maximum snelheid. Geantwoord op 27-11-2011 om 13:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Adres van levenrancier van de Aldi fietscomputer (Model AH 1-FC-20):

  Krippl Watches
  Busitel 1
  Orlyplein 85
  1043 DS Amsterdam

  Telefoon 020 4037660

  Heb het bedrijf gebeld,kapotte exemplaar in envelop opgestuurd en na 2 weken een nieuwe ontvangen. Nu maar hopen dat die het wat langer doet dan een paar uur ! Gesteld op 13-8-2011 om 10:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb ook de ASCOT draadloze fietscomputer (model AH 1-FC-20) gekocht bij de Aldi. Alle gegevens ingesteld en daarna gemonteerd maar tijdens het fietsen geeft het niets aan! Grrr !
   De handleiding is ook niet compleet, 6 t/m 9 ontbreken terwijl vanaf punt 6 ( 6.1, 6.2, 6.3 ) nou juist de tekst en uitleg voor rit gegevens staan (DST, TM, AVS, MXS).

   Ik heb bovenstaande telefoonnummer gebeld maar daar krijg ik nu niemand aan de lijn.

   Grrrrrrrrrrr ! Vervelend hoor !

   @ Geantwoord op 26-11-2011 om 15:21

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Handleiding verloren. Dank u voor de service. Gesteld op 1-8-2011 om 16:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Zou u mij de handleiding kumnnen mailen van een Ascot Duathlon sportcomputer
   model AHO-DUA-2 TYPE MCT-HRM-TX. Deze had ik gekocht bij de Aldi maar ik ben een gedeelte kwijt.
   Bij voorbaat dank.

   adgema@live.nl Geantwoord op 6-8-2011 om 13:48

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • was die van mij kwijt. Heel erg bedankt Gesteld op 13-7-2011 om 09:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb onlangs ook eentje aangeschaft. Werkt perfect. Zou nog graag eentje kopen voor mijn kleinzoon. Waar kan dat? Gesteld op 25-5-2011 om 19:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb zo een ascot km teller gekocht gisteren in de aldi.
  mijn vraag is hoe dat komt dat hij geen snelheid meet?
  de afstand zie ik wel veranderen na verschillende malen aan men wiel te draaien Gesteld op 15-4-2011 om 13:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • heb ook zo'n ascot kmteler gekocht in den aldi het is gewoon klote bij mij werkt hij ook kloteding goedkope brol ze niet te doen
   Geantwoord op 2-5-2011 om 17:43

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • heeft u voor mij de handleiding van de Ascot fietscomputer 05/2007 KSS-RX of KSS-TX, want hij is ons van de fiets gevallen in de berm en nergens meer te vinden, jammer hij deed het zo goed.
  Gesteld op 23-9-2010 om 09:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de snelheidsmeter geeft verschillende waardes aan b.v. als je 24 km per uur fiets valt hij terug naar 18 of soms 7 en dan weer naar 24. in de gebruikershandleiding staat dat je de batterij er even uit moet halen en hem eropnieuw in zetten. werkt dus niet en ook heb ik de batterijen al vervangen door nieuwe. voor de rest alles goed gemonteerd heeft iemand nog een oplossing? Gesteld op 25-4-2010 om 14:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heb dit euvel ook. Gebruik de teller sinds aug vorig jaar. Daar de km stand wisselt bij versnellen heb ik om te beginnen de batterij vervangen van de teller. Hoe is dat bij u/jouw?
   Vreemd.: De eerste tijd geen problemen gehad Geantwoord op 2-11-2010 om 11:11

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hebben jullie ook de handleiding van ascot fietscomputer serie 05/2005 Gesteld op 23-3-2010 om 22:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • vraag? de sensor heb ik gemonteerd op de vork, hoe krijg ik de magneet op 2 mm afstand van de sensor? magneet is te klein volgens mij? Gesteld op 18-4-2009 om 15:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Probeer de censor naar binnen te draaien aan de vork ,censor staat dan wel scheef, tot de 2mm van de magneet aan de spaak. Geantwoord op 16-4-2013 om 20:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ascot Aldi serie 05 - 2008 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ascot Aldi serie 05 - 2008 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info