Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik mijn e-mailadres vast zetten bij euro clics? Gesteld op 27-8-2018 om 18:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ijmijn wachtwoord vast zetten bij euro cliks Gesteld op 27-8-2018 om 18:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe moet ik het geluidsicoon van scherm verwijderen? Gesteld op 10-8-2018 om 19:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe maak ik een foto van mijzelf met mijn apple laptop Gesteld op 27-1-2017 om 13:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kun je met een laptop in word werken zonder op internet te zitten? Gesteld op 28-9-2016 om 19:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn MacBook is na het installeren met een vraag blijven zitten "wachtwoord" telkens ik dat tip weigert hij dat en verder geen beweging, wat kan ik doen? Gesteld op 13-7-2016 om 13:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • Mijn laptop srart niet op baterij was leeg maar dat is.nu het probleem hoe kan ik dat verhelpen Gesteld op 29-4-2016 om 20:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een stem in mijn mac book die herhaald alles wat ik doe .
  Waarschijnlijk heb ik op een aantal verkeerde knoppen gedrukt .hoe krijg ik deze stem weer weg? Gesteld op 22-12-2014 om 10:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Apple Laptop

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info