481856
51
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
Hoofdstuk 4 Extra kenmerken en accessoires 51
Gegevens van contactpersonen op de iPod nano bekijken
m Selecteer 'Extra's' > 'Contactgegevens'.
Een activiteit bekijken
m Selecteer 'Extra's' > 'Agenda'.
Een takenlijst bekijken
m Selecteer 'Extra's' > 'Agenda' > 'Taken'.
Notities opslaan en bekijken
U kunt notities op de iPod nano opslaan en bekijken. Hiervoor moet de speler als
externe schijf worden gebruikt (raadpleeg pagina 43).
1 Sla een document als tekstbestand (.txt) op in een tekstverwerkingsprogramma.
2 Plaats het bestand in de map 'Notes' op de iPod nano.
Notities weergeven
m Selecteer 'Extra's' > 'Notities'.
Accessoires voor de iPod nano
De iPod nano wordt met enkele accessoires geleverd. Extra accessoires zijn verkrijgbaar
bij de Apple Store op www.apple.com/nl/ipodstore.
Om accessoires voor de iPod nano aan te schaffen, gaat u naar de Apple Store op
www.apple.com/nl/ipodstore.
Beschikbare accessoires:
 iPod Radio Remote
 iPod nano Dock
 iPod Universal Dock
 iPod nano Lanyard Headphones (koptelefoon met draagkoord)
 iPod nano Armband
 iPod In-Ear Headphones (koptelefoon met oordopjes)
 iPod USB Power Adapter (lichtnetadapter)
 World Travel Adapter Kit (internationale reisstekker)
 Accessoires van andere fabrikanten, zoals luidsprekers, koptelefoons, opberghoesjes,
microfoons, autoradioadapters en lichtnetadapters
51

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Apple-iPod-Nano-1e-generatie

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple iPod Nano 1e generatie bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple iPod Nano 1e generatie in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Apple iPod Nano 1e generatie

Apple iPod Nano 1e generatie Gebruiksaanwijzing - English - 60 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info