Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Vingervlug aan
de slag
Beknopte handleiding
Welkom in de wereld van de iPhone
In deze beknopte handleiding vindt u instructies voor
het congureren van uw iPhone en het gebruik van
de belangrijkste functies. Om te beginnen zet u uw
iPhone aan door de aan/uit-knop een paar seconden
ingedrukt te houden. Vervolgens volgt u de instructies
op het scherm om uw iPhone te congureren.
Knoppen
Als u uw iPhone wilt uitschakelen of opnieuw wilt
opstarten, houdt u de aan/uit-knop een paar
seconden ingedrukt en versleept u de schuifknop om
uw keuze te bevestigen. Als u het scherm wilt
uitschakelen, maar nog wel oproepen wilt ontvangen,
drukt u eenmaal op de aan/uit-knop. U kunt op elk
gewenst moment op de thuisknop drukken om terug
te gaan naar het beginscherm. Om snel tussen recent
gebruikte apps te schakelen, drukt u tweemaal op de
thuisknop en tikt u vervolgens op een appsymbool.
Stembediening
Met Stembediening kunt u handsfree bellen of
muziek afspelen. Om Stembediening te activeren,
houdt u de thuisknop of de middelste knop
van de iPhone-headset ingedrukt totdat het
Stembedieningsscherm verschijnt. Na de toon
spreekt u een commando in, bijvoorbeeld “bel
Ellen” of “kies 12345678”. U kunt de iPhone ook
opdracht geven om nummers van een album,
artiest of afspeellijst af te spelen, of meer nummers
van hetzelfde genre af te spelen door “speel meer
van dit soort nummers af” te zeggen. U kunt de
iPhone ook vragen “wat hoor ik nu?” of bijvoorbeeld
zeggen: “speel nummers van The Rolling Stones.
Meldingen
Meldingen verschijnen kort boven in het scherm,
zonder u te storen bij wat u aan het doen bent.
U kunt de melding negeren of erop tikken
om direct te reageren. Voor een overzicht van
recente meldingen veegt u vanaf de bovenkant
van elk willekeurig scherm naar beneden. In het
toegangsscherm kunt u een nieuwe melding
bekijken door het symbool naar rechts te slepen.
Berichten
Met de app Berichten kunt u een iMessage sturen
naar andere gebruikers van iPhone, iPad of iPod
touch met iOS 5 of een sms of mms naar een
andere mobiele telefoon versturen. Het werkt heel
eenvoudig: u typt een naam of telefoonnummer in
het veld Aan of selecteert een contactpersoon.
Vervolgens typt u uw bericht en tikt u op ‘Stuur’.
Als u een foto of lmpje wilt versturen, tikt u op
de cameraknop.
Telefoneren
U kunt bellen door op een telefoonnummer in
Contacten, Favorieten, een e-mailbericht, een
sms-bericht of elders op uw iPhone te tikken. U
kunt ook de app Telefoon openen en op de knop
Toetsen tikken om handmatig een nummer in te
voeren. Als u het geluid van een binnenkomende
oproep wilt uitschakelen, drukt u eenmaal op de
aan/uit-knop. Om een oproep rechtstreeks naar de
voicemail te sturen, drukt u tweemaal op deze knop.
Als u gebruikmaakt van de iPhone-headset, kunt u
opnemen door één keer op de middelste knop te
drukken. U beëindigt het gesprek door nogmaals op
de middelste knop te drukken.
FaceTime
U kunt een videogesprek beginnen met een
andere gebruiker van iPhone, iPad, iPod touch
of Mac door de contactpersoon te selecteren en
vervolgens op de FaceTime-knop te tikken. Als u
tijdens een telefoongesprek een videogesprek
wilt starten, tikt u op ‘FaceTime’. Tijdens een
videogesprek kunt u overschakelen naar de
camera aan de achterzijde van het apparaat om
de omgeving met uw gesprekspartner te delen.
Hiervoor tikt u op de cameraknop.
Zowel de beller als degene die gebeld wordt, moet een apparaat met FaceTime hebben.
Intelligent toetsenbord
De iPhone corrigeert typefouten automatisch en
doet tijdens het typen suggesties. Tikt u dus op de
verkeerde letter, dan kunt u gewoon doorgaan.
Wilt u een gesuggereerd woord overnemen, dan
tikt u op de spatiebalk. Als u de suggestie wilt
negeren, tikt u op de knop met het kruisje. Voor
talen als bijvoorbeeld het Engels voegt het
toetsenbord automatisch een apostrof in wanneer
u een samentrekking typt. Een punt voegt u toe
door twee keer op de spatiebalk te tikken. Als u een
woord wilt opzoeken in het woordenboek, tikt u
dubbel op het woord.
Knippen, kopiëren en plakken
Tik op de tekst die u wilt bewerken of houd uw
vinger erop zodat het vergrootglas verschijnt.
Sleep vervolgens met uw vinger om het
invoegpunt te verplaatsen. U kunt een woord
selecteren door er dubbel op te tikken. Door de
greeppunten te verslepen, selecteert u meer of
minder tekst. Vervolgens tikt u één keer om de
tekst te knippen, te kopiëren of te plakken. Als
u tekst wilt kopiëren vanuit een webpagina,
e-mailbericht of sms-bericht, houdt u uw vinger
op de tekst om die te selecteren en tikt u
vervolgens op ‘Kopieer’.
Beltoon/Stil
Volume
omhoog/
omlaag
Aan/Uit
Sluimeren
Thuisknop
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
Welkom in de wereld van de iPhone In deze beknopte handleiding vindt u instructies voor het configureren van uw iPhone en het gebruik van de belangrijkste functies. Om te beginnen zet u uw iPhone aan door de aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt te houden. Vervolgens volgt u de instructies op het scherm om uw iPhone te configureren. Vingervlug aan de slag Knoppen Als u uw iPhone wilt uitschakelen of opnieuw wilt opstarten, houdt u de aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt en

Pagina 2
Camera U kunt de app Camera direct vanuit het toegangsscherm openen door tweemaal op de thuisknop te drukken. In het beginscherm opent u de app door op het Camera-symbool te tikken. Door ergens (of op een persoon) op het scherm te tikken, wordt het beeld automatisch scherpgesteld en wordt de juiste belichting gekozen. Om een foto te maken, tikt u op de cameraknop of drukt u op de knop voor het harder zetten van het geluid. Om een HD-video-opname te maken, stelt u de schakelaar in op d
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple iPhone 4S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple iPhone 4S in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,77 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info