Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/53
Pagina verder
5-NL
Inhoud
NEDERLANDS
USB-geheugen (optioneel)
Een USB-geheugen aansluiten (optioneel) .... 33
Een USB-geheugen aansluiten op de
USB-aansluiting vooraan................................... 33
Een USB-geheugen loskoppelen van de
USB-aansluiting vooraan................................... 34
De functie USB-geheugenbank gebruiken .... 34
Afspelen....................................................................... 34
Een gewenst nummer zoeken............................. 35
Zoeken op taginformatie .................................. 35
Zoeken op naam van de artiest ............................35
Zoeken met de modus FILE NAME ................ 35
Repeat (herhaald afspelen) .................................. 36
M.I.X. (willekeurig afspelen) ................................. 36
Afspeellijst/Artiest/Album/Genre/Componist/
Map selecteren ......................................................... 36
Alfabetische zoekfunctie
(alleen tagzoekmodus) .......................................... 36
Quick Search (snel zoeken) .................................. 37
Zoekpositiegeheugen............................................ 37
iPod/iPhone (optioneel)
Een iPod/iPhone aansluiten ................................. 37
De bediening van de iPod instellen .................. 38
Afspelen....................................................................... 38
Een gewenst nummer zoeken............................. 38
Direct Search-functie (gericht zoeken) ............ 39
Afspeellijst/Artiest/Album/Genre/Componist/
Episode selecteren .................................................. 39
Alfabetische zoekfunctie....................................... 39
Geheugen zoekpositie........................................... 39
Willekeurig afspelen (M.I.X.)................................. 40
Repeat (herhaald afspelen) .................................. 40
De tekst weergeven ................................................ 40
vTuner-internetradio (iPhone)
(optioneel)
Luisteren naar vTuner............................................. 41
De gewenste zender in de lijst met Favorieten
opslaan ........................................................................ 41
Op een Favoriete zender overschakelen ......... 41
Een opgeslagen zender uit de lijst met
Favorieten verwijderen .......................................... 41
Een gewenste zender zoeken.............................. 41
Het scherm wijzigen ............................................... 42
Informatie
Bij problemen.............................................................42
Basis...........................................................................42
Radio .........................................................................42
CD...............................................................................42
MP3/WMA/AAC.....................................................43
Audio.........................................................................43
iPod............................................................................43
Schermaanduidingen voor de cd-speler .....43
Schermaanduidingen voor een
USB-geheugen ......................................................43
Schermaanduidingen voor een
iPod-modus ............................................................44
Schermaanduidingen voor
vTuner-modus........................................................44
BLUETOOTH-modus.............................................45
Specificaties ................................................................46
Installatie en aansluitingen
WAARSCHUWING........................................ 47
OPGELET...................................................... 47
VOORZORGSMAATREGELEN...................... 47
Installatie .....................................................................48
Verwijdering...........................................................49
iPod/iPhone Aansluiting
(apart verkrijgbaar)..............................................49
Aansluiten op de USB-aansluiting vooraan......49
Aansluiten op de USB-aansluiting
achteraan ......................................................................50
Aansluiting USB-geheugen achteraan
(apart verkrijgbaar)..............................................50
Een USB-geheugen aansluiten..............................50
USB-geheugen verwijderen...................................50
De microfoon monteren ........................................50
Aansluitingen.............................................................51
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Alpine CDE-135BT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Alpine CDE-135BT in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Alpine CDE-135BT

Alpine CDE-135BT Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 53 pagina's

Alpine CDE-135BT Gebruiksaanwijzing - English - 46 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info