583315
13
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
WEEE Direktive (Nur Europaïsche Union und EWR).
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2002/96/EG) und
nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle
abgegeben werden. Dies kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronic-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit
Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoe, die häug in Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten sind, negative
Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produktes tragen
außerdem Sie zu einer eektiven Nutzung natürlicher Bodenschätze bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie
bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und
Elektronic-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr. (EWR : Norwegen, Island und Liechtenstein
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Alden-SSC-HD-A---automatische-Sat-Anlagen

Zoeken resetten

 • Probleem met Alden automatische satelietschotel. Melding "antenne is stuck". Wij moesten de camper ongeveer 20 meter verzetten en hebben de schotel omhoog laten staan. Of dit het probleem is of toeval, weten wij niet. Kabels aan de ontvanger zitten nog goed. Weet iemand wat er aan de hand kan zijn? Gesteld op 14-4-2023 om 15:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een Alden MRA BVBS2 Satelliet besturing.
  Probleem is dat deze module nadat de accu losgekoppelt is geweest continu blijft aan staan en niet meer te bedienen is.
  Op aan - en uit knop reageert deze niet, doe helemaal niets en schotel blijft ingeklapt.

  Wie kan mijn helpen.
  Gesteld op 7-2-2022 om 10:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe verwissel ik van frequentie met de Alden SSC HDa Gesteld op 8-9-2021 om 20:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik zit nog steeds met het probleem dat mijn schotel automatisch sluit om 04.00 uur. Weet iemand hoe ik dit kan uitschakelen Gesteld op 14-7-2020 om 11:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een Alden S.S.C. HD module. Daarin zitten 8 voorgeprogrammeerde satellieten. Voor de ontvangst van Joyne heb ik de satelliet Eurostat nodig, deze zit echter niet bij de 8 voorgeprogrammeerde. Hoe kan ik Eurostat toevoegen?
  johanvansteelant@hotmail.com Gesteld op 8-4-2019 om 19:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb volgend antwoord gekregen van Alden.
   Wenn das SSC HD auf der linken Seite einen USB-Port besitzt, können wir
   Ihnen eine Datei für das Update senden. Wenn kein USB-Port auf der
   linken Seite vorhanden ist, müssen Sie uns das SSC HD zusenden und wir
   aktualisieren Ihnen das SSC HD. Das Update kostet inkl. Rückversand dann
   39,90 €. Geantwoord op 10-7-2019 om 13:38

   Waardeer dit antwoord (12) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Alden SSC HD A - automatische Sat-Anlagen bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Alden SSC HD A - automatische Sat-Anlagen in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 1,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Alden SSC HD A - automatische Sat-Anlagen

Alden SSC HD A - automatische Sat-Anlagen Installatiehandleiding - Deutsch - 11 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info