Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/78
Pagina verder
SEWING MACHINE
Gebruiksaanwijzing
User manual
Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
HSM5657A
01/08
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe moet de draad van naaimachine aigger video graag Gesteld op 10-7-2018 om 21:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik zoek een voetpedaal met snoer voor de aiggerhsm5657 type 451/046 Gesteld op 11-7-2017 om 22:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • goedemorgen

  transportband is van het vliegwiel af kan ik de kap verwijderen om de band er weer om te doen? Gesteld op 28-2-2017 om 09:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar kan ik naalden vinden/kopen voor de naaimachine Gesteld op 11-7-2016 om 16:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar kan ik onderdelen van de aigger naaimachine kopen
  Gesteld op 18-6-2016 om 10:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Motor lijkt vast te zitten,naalt gaat zeer traag op en neer.Heb al olie op de smeerpunten gedaan zonder resultaat Gesteld op 23-2-2016 om 11:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat voor spoels moet je gebruiken geeft een voorbeeld
  Gesteld op 26-10-2015 om 12:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De spoeldraad van mijn aigger HSM5657A komt niet mee naar boven noch thans is de machine het spoel en de spoeldraad juist gezet De naald neemt gewoon de draad niet mee Graag zo vlug mogelijk hulp aub annerummens@msn.com Gesteld op 20-3-2015 om 11:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aigger HSM5657A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aigger HSM5657A in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,82 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info