Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/79
Pagina verder
FRITZ!Fon C5
Configuration
and Operation
I
T
Z
!
F
o
n
C5
o
n
uration
d
O
p
eratio
n
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Bij inkomende gesprekken krijg ik geen nummer en naam herkenning. Gesteld op 26-10-2020 om 22:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe vervang ik de accu van een Fritz C5 handset?
  Gesteld op 17-9-2020 om 14:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij hebben 2 toestellen. Als wij gebeld worden horen wij uitsluitend op toestel 2 een beltoon.
  Gesteld op 7-9-2020 om 15:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan deze telefoon ook aan een easeybox gekoppeld worden
  Gesteld op 9-4-2020 om 20:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik weet niet hoe ik iemand moet bellen, nummer intikken biedt geen resultaat Gesteld op 3-7-2019 om 19:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe doe ik binnenkomende gesprekken doorverbinden?
  dit door dan eerst de beller aan te melden voor doorverbinden?? Gesteld op 11-12-2018 om 12:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe voer ik een wisselgesprek / hoe kan ik 2 inkomende oproepen op een toestel verwerken ? Gesteld op 16-8-2018 om 12:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waarom is er geen Nederlandse handleiding beschikbaar?
  weet iemand hoe ik daar aan kan komen? Gesteld op 7-5-2018 om 11:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe herstel ikhet beginscherm? Had Samrthome bekeken en kan beginscherm niet meer bereiken. Kan iemand mij een tip geven? Alvast bedankt. Gesteld op 4-5-2018 om 11:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe schakel ik het licht uit van de telefoon. Het licht blijft dag en nacht branden Gesteld op 25-1-2018 om 14:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AVM FRITZ Fon C5 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AVM FRITZ Fon C5 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info