Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/196
Pagina verder
WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 193 21/05/13 9:50:55
193

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo, kan iemand me helpen? Graag wil ik weten hoever het signaal reikt van dit modem, en of dat instelbaar is.
  Alvast bedankt, anita Gesteld op 11-8-2019 om 11:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goedemiddag,
  kan ik deze router ook aansluiten op een reeds aangesloten router/modem.
  Hoor het graag Gesteld op 4-4-2018 om 13:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een router van Asus RT-AC68U Dual Band. Al jaren krijg ik het netwerk gewoon en 5Ghz. Sinds gisteren zien alle apparaten alleen nog maar de 5Ghz waardoor oa. geen muziek meer kan streamen. Weet iemand hoe het kan dat ineens het 2.4 netwerk niet meer zichtbaar is? Gesteld op 29-3-2018 om 09:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kijk tv en heb internet via satelliet. Nu heb ik een sitecom router, werkt goed. Ik probeer de ASUS router te installeren met de app voor iOS. Ik doe dit via m’n iPad. Maar installeren lukt totaal niet. Wie kan me helpen? Mvg Gesteld op 19-1-2018 om 20:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ASUS RT-AC68U bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ASUS RT-AC68U in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 13,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info