• Ik heb een Union Canto. De smart battery 9Ah geeft een foutmelding 22 op het display. Vervang ik mijn accu door een andere accu dan geeft de display wel alle informatie door.
  Dus de fout moet in de accu zitten. Weet iemand wat de foutmelding betekent en hoe de fout is op te lossen.
  De handleiding zegt hier niets over

  Gesteld op 1-2-2020 om 15:40 in forum union Fiets E-bike Misbruik melden
  • Precies het zelfde euvel als ik het display aan zet licht alles op en is het voor enkele seconde zichtbaar en dan niets meer Geantwoord op 10-8-2021 om 19:05

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info