Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
GPS NAVIGATION SYSTEM
QUICK START USER
MANUAL
DUTCH
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Welkeexternebronnen kunnen aangesloten wordwn op de zn 20501d
  Gesteld op 11-2-2018 om 17:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De Zenec nu half jaar in gebruik. 2 x moeten resetten omdat Zenec niets meer deed. Ligt aan de canbus van Opel . Wie heeft dit probleem ook al gehad en graag mogelijke oplossing?

  Nog een issue erbij sinds deze week: Zenec verspringt continue van modus, radiozender en van navigatie naar BT. Niet echt leuk dus. De 3 linkse bedieningsknoppen werken dan ook niet meer. Resetten helpt niet. Moet dus terug naar leverancier.

  Iemand dit probleem al eens gehad?

  Gesteld op 9-8-2013 om 09:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb de zelfde problemen heb de radio sinds december 2013,heb al een keer of 5 dat de radio het niet meer doet lag dus ook aan de Canbus van Opel werd er gezegd, radio is ook al div gereset heeft al een update gehad en de stuur bediening werkt ook al niet meer en enkele bediening knoppen werken ook niet meer,ik zie het al de radio gaat terug en ik neem een ander merk hoef deze niet meer . Geantwoord op 4-4-2014 om 08:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Zenec ZE-NC5011D bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Zenec ZE-NC5011D in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,77 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info