• TELEFUNKEN TELECAR TS ZOEK EEN
  BESCHRIJVING +SCHEMA EEN 2 METERBAND ZENDER ONTVANGER
  144-148 MHZ ONGEVEER IS EEN DEFECT AAN
  GEEF EEN BERICHT EMAIL TERUG STUREN
  WEET IETS VAN ELECRONICA NIET ALLES
  TELEFUNKEN TELECAR TS BESCHRIJVING + SCHEMA
  + TECHNISCHE GEGEVENS ELECTRONICA
  BERICHT GEKREGEN VAN EEN 2METERBAND ZENDAMATEUR

  STOND IN DE EMAIL DIE IS VERZENDEN
  VOLGENS MIJ MOET ER ERGENS EEN 1N4007 DIODEN ZITTEN BIJ DE INGANG MISCHIEN IS DIE STUK

  GRAAG EEN BERICHT EMAIL RADARWOONVORM KERKRADE
  HUISNR 66S EEN BERICHT AAN DE HEER MARCEL KIS

  Gesteld op 16-6-2016 om 21:42 in forum Audio Zendamateur Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info