Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
1
GEBRUIKSAANWIJZING
NL
OVENKOMBINATIE
HETE-LUCHT
MICROGOLFOVEN
BM 902
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn oven word niet meer warm, kan ik de combimagnetron en de oven van elkaar scheiden? Gesteld op 22-8-2021 om 12:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar kan ik het lampje vinden van de micro wave oven.
  Het lampje brandt niet meer als ik de microwave start.
  Gesteld op 29-6-2020 om 14:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij nader onderzoek blijkt de heteluchtfunctie niet meer te werken. Wie heeft de oplossing om deze storing te verhelpen?? Gesteld op 4-3-2016 om 18:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De oven warmt niet meer op. Wat kan het probleem zijn en hoe kan ik dit repareren? Gesteld op 1-3-2016 om 10:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Goede morgen.

   Ik heb hetzelfde probleem. Is uw storing inmiddels opgelost en hoe?

   Met vriendelijke groet,

   H.P. Seijmonsbergen Geantwoord op 30-4-2017 om 09:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn stroom springt uit als ik de oven opzet,is daar een oplossing voor Gesteld op 28-9-2015 om 13:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Goede morgen,

   Ik heb hetzlefde probleem met deze oven? Is uw storing opgelost en hoe?

   Met vriendelijke groet,

   H.P. Seijmonsbergen Geantwoord op 30-4-2017 om 10:03

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb een technisch schema nodig, hoe een nieuwe klok aan te sluiten
  Gesteld op 1-7-2013 om 13:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Uit veiligheidsoverwegingen leveren wij geen technische informatie aan consumenten.

   Met vriendelijke groet,

   Nikki
   Electrolux Consumer Care Webteam Geantwoord op 2-7-2013 om 10:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Zanussi bm 902 ne bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Zanussi bm 902 ne in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info