• Droger stopt ineens met drogen. Geen lampje brand meer. Hij werkt helemaal niet meer. Wie heeft dit ook meegemaakt ? Droger is nog vrij nieuw ongeveer 2 jaar !!!!!! Kan hij oververhit zijn en daarom het niet meer doen ?

    Gesteld op 21-11-2013 om 21:49 in forum Zanussi ZTE 275 Misbruik melden
    • Hallo, wij hebben dit twee weken geleden ook meegemaakt. Drogen net twee jaar, deed niets meer en brande geen lampje meer. Monteur erbij en bleek bedienings paneel kapot te zijn. Op de een of andere manier krijg de hele drogen geen stroom meer. Dit moest vervangen worden. Duur grapje voor zn jonge drogen. Succes. Geantwoord op 4-12-2013 om 14:42

      Waardeer dit antwoord (21) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info