• mijn wasmachine ratelt met het centrifugeren, het staat helemaal waterpas. heeft iemand nog tips

    Gesteld op 24-5-2010 om 13:58 in forum Zanussi Briljant 1600 Misbruik melden
    • heel vaak duid dit geluid erop dat er iets tussen de trommel en de mantel zit. BH beugels bijvoorbeeld. Om dit te verwijderen kent u het beste het verwarmingselement eruit halen dan heeft u de grootste opening om het te verwijderen.

      TIP: kijk met een zaklamp in de trommel door de gaatjes, misschioen ziet u dan al wat het is. Geantwoord op 5-9-2010 om 23:27

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info