Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/70
Pagina verder
Owner’s Manual
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Manual de instrucciones
U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2005 Yamaha Corporation
A0
???PO???.?-01
WD56550 Printed in China
Yamaha PK CLUB (Portable Keyboard Home Page, English Only)
http://www.yamahaPKclub.com/
Yamaha Manual Library
http://www.yamaha.co.jp/manual/english/
ES
FR
DE
EN
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • ik krijg alleen geluid als ik de hoofdtelefoon aansluit. Gesteld op 6-9-2020 om 11:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • zit er een microfoon aansluiting op de yamaha psr 520?? Gesteld op 20-6-2016 om 20:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • microfoon aansluiten op keyboard Gesteld op 16-12-2012 om 11:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een keybord YPT 200 deze wil ik graag op mijn pc laten spelen kan dat en hoe heb al een midi kabel er bij Gesteld op 6-3-2012 om 10:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ben op zoek naar de hollandse handleiding voor
  yamaha keyboard YPT-220 Gesteld op 29-12-2011 om 14:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe zet je je keyboard aan Gesteld op 22-5-2010 om 14:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Yamaha YPT-200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Yamaha YPT-200 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 12,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Yamaha YPT-200

Yamaha YPT-200 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 68 pagina's

Yamaha YPT-200 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 70 pagina's

Yamaha YPT-200 Gebruiksaanwijzing - English - 68 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info