• Mijn tv plus dvd (xiron) gaat na een kwartiertje uit, en kan dan alleen nog maar de stekker er uit halen, om hem opnieuw weer aan te zetten om er vervolgens weer maar een kwartiertje te kijken.
  Heeft iemand er een oplossing voor.
  mvg. Leonie Kusters

  Gesteld op 7-3-2015 om 19:28 in forum Xiron Televisie / DVD combinatie Misbruik melden
  • Dat had ik eerst ook...
   Ik werd er helemaal gek van. Zo erg zelfs, dat ik op een moment opstond en hem loeihard op de rechter zijkant sloeg... Daarna deed hij het weer helemaal goed. Misschien werkt dat voor jou ook wel. Geantwoord op 1-6-2015 om 22:07

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info