• beste vrouw/heer
  ik wil mijn xiron atp7483 excellent 8 op marktplaats zetten alleen ben de bon kwijt! weet u misschien hoeduur die was??? hij is een jaar oud en heb hem ong 5 x gebruikt inw. ipad aankoop. hoeveel zou ik voor mijn xiron tablet kunnen vragen?.

  ik dank u zeer de vrouw a.haring

  Gesteld op 24-4-2013 om 15:35 in forum Xiron Excellent 8 - ATP 7483 Misbruik melden
  • Hallo, ik heb hem twee maanden geleden gekocht met 30% korting voor € 98,00 ,, dit was een aanbieding,. bij Blokker.
   Geantwoord op 21-10-2013 om 09:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info