• mij xiron kan niet opladen

  Gesteld op 6-11-2012 om 18:01 in forum Xiron Excellent 8 - ATP 7483 Misbruik melden
  • Ik heb nu deze week bij mijn tweede Xiron tablet het probleem dat hij helemaal niet meer oplaadt. De eerste keer is hij bij Blokker opgestuurd en kreeg ik een nieuwe.
   Ben benieuwd nu.
   Ze waren beide pas een half jaar oud. Geantwoord op 11-12-2012 om 08:18

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • hier hetzelfde probleem denk dat het gewoon einde oefening is ... kan er niks meer mee ! in de oplader zit het niet ... die geeft genoeg door ... Geantwoord op 13-1-2013 om 23:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info