Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Options for a good mood
The options are very simple.
There are only three stages to
activate Internet immediately.
1.Connecting the power
supply and power cable
To connect the router to Xiaomi
power supply and network cable:
Connect one end of the network
cable to blue connector of Xiaomi
router, the second ‒ to the external
network connector of the router as
well as a broadband modem, that is a
standard modem.
2. WIFI connection
To get connected your phone
or computer with Xiaomi
router, activate WIFI Wireless
Internet and connect to the
network Xiaomi WIFI
Xiaomi _ xxxx frequency band 2.4
Ггц
Xiaomi _ xxxx_5G frequency band
5 Ггц
хxxx МАС-address of the
router
3.Authorization
To authorize Xiaomi Router open the
miwi.com
web-browser once (or specify the
modem IP address 192.168.31.1)
Go to Xiaomi router interface, and
the connection will be established.
You are will prompted to sign in with
your Mi-accont. If you haven`t one.
you need to sign up on
https://i.mi.com/.
You need to name the divice and set
the network password ad shown at
the picture.
Additionally, you can change a MAC-
address of the router and control a
trafc.
Conguration
Partial description of the
conguration
CPU
Broadcom BCM4709 dual-core
processor with a frequency of
1 GHz
WIFI
(2.4Ггц) Broadcom CM43217,
(5Ггц) Broadcom BCM4352
RAM
256MB DDR3-1600 memory
HDD
built-in 1Т HDD SATA-
controller
NFC
NFC support
XIAOMI-MI.COM
High-speed WIFI 5GHz
Interoperability of the two radio blocks in
the range 2.4 GHz and 5 GHz.
Working simultaneously in two bands,
Xiaomi WIFI supports 802.11ac.
maximum
connection speed
300 Mbit / s
Microwave oven, Bluetooth
and other devices located
within the WIFI coverage
area can create specic interference.
maximum connection speed
866 Mbit / s
Connection speed is
higher. This contributes
to the suppression of
interference. Internet
speed is higher and more
stable, but the bandwidth
is weaker.
4.Congratulations!
You have successfully completed the full
installation of Xiaomi router.
setting a name of the device
and the network password
If your mobile device supports speed 5GHz,
connect to high speed wireless internet
Xiaomi_xxxx5 GHz.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • waar staat het adressenbestand op mijn telefoon a1
  Gesteld op 1-1-2021 om 20:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik wil niet met code smarthone openen hoe kan ik dat veranderen Mi 10 lite 5G Gesteld op 23-11-2020 om 16:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar kan ik de Nederlandse gebruiksaanwijzing vinden van de draagbare luchtpomp Gesteld op 14-7-2020 om 17:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar kan ik de Nederlandse gebruiksaanwijzing vinden en downloaden Gesteld op 14-7-2020 om 17:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik mij gsm openen voor de simkaart , model xiaoi redmi 6 Gesteld op 11-6-2020 om 21:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • bij de verpakking zit een soort paperclip bij gevoegd die gebruik je om je gsm te openen
   Je steekt het in het gaatje naast de gsm houder en het wipt open Geantwoord op 12-6-2020 om 00:17

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik heb geen gebruiksaanwijzing gekregen bij mijn nieuwe telefoon
  dus ik weet niet hoe ik hem kan openen voor de simkaart
  ik kan hem dus niet gebruiken nu
  en aanmelden lukte ook al niet
  ook staat mijn model Xiaomi Redmi GO 16GB Blue nergens vermeld Gesteld op 24-7-2019 om 20:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik weet ook niet hoe het toestel te openen, en kan dus de simkaart niet plaatsen, dus kan ik het toestel momenteel niet gebruiken. De bijgeleverde " users manual " bevat geen enkele informatie, enkel " warnings " en veiigheids voorschriften etc.Ik zoek verder uit hoe ik het toestel moet openen om de simkaart er in te plaatsen..... Geantwoord op 26-2-2020 om 14:32

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw XIAOMI MI bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van XIAOMI MI in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van XIAOMI MI

XIAOMI MI Gebruiksaanwijzing - English - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info