• ik heb geen gebruiksaanwijzing gekregen bij mijn nieuwe telefoon
  dus ik weet niet hoe ik hem kan openen voor de simkaart
  ik kan hem dus niet gebruiken nu
  en aanmelden lukte ook al niet
  ook staat mijn model Xiaomi Redmi GO 16GB Blue nergens vermeld

  Gesteld op 24-7-2019 om 20:45 in forum XIAOMI MI Misbruik melden
  • Ik weet ook niet hoe het toestel te openen, en kan dus de simkaart niet plaatsen, dus kan ik het toestel momenteel niet gebruiken. De bijgeleverde " users manual " bevat geen enkele informatie, enkel " warnings " en veiigheids voorschriften etc.Ik zoek verder uit hoe ik het toestel moet openen om de simkaart er in te plaatsen..... Geantwoord op 26-2-2020 om 14:32

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info