• Op de 75e verjaardag heeft mijn man een Wiko game changement type Lenny 4 cadeau gekregen. Wij zijn hiermee naar de KPN winkel geweest 6 x maar liefst. Het toestel is door niemand open te krijgen en/of te installeren. Hij heeft de telefoon gekregen op 19 januari. We zijn nu bijna 4 maanden verder en hebben nog steeds niets! Schande! Kijkshop, failliet op decdag van aankoop, is natuurlijk ook niet te bezoeken. Leuk hoor zo'n cadeau. Wie helpt ons? Geen idee wat de gever hiervoor betaald heeft, maar ik vind dit in en in triest.
    '

    Gesteld op 4-5-2018 om 12:12 in forum Wiko Smartphone Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info