• Helaas krijg ik bij downloaden handleiding alleen maar 100 x te zien waar het simkaartje in moet en nergens iets omtrent wat je moet doen als je wat wilt veranderen in je wiko. zo staat mijn nummerweergave uit, en deze wil ik aan hebben staan. ik kan nergens ook maar iets vinden, van hoe of wat ik moet doen om dit toch voor elkaar te krijgen. wie weet het antwoord hierop ?? ik heb een Wiko View 2 Plus... m.v.g Herman hvannijen@quicknet.nl

    Gesteld op 27-6-2019 om 21:17 in forum Wiko View 2 Plus - W-P210 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info