Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/292
Pagina verder
user guide
Guide d’utilisateur
Manuale d’uso
Guía de usuario
Guia de utilização
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
Instrukcja obsługi
Upute za uporabu
Korisnicko uputstvo
Uputstvo za korišćenje

1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn wiko is aangesloten op mijn computer, maar mijn computer zegt dat er een probleem is en er geen goed sturingsprogramma kan gevonden worden. Kan iemand helpen? alvast bedankt! Gesteld op 15-8-2019 om 22:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe moet je anoniem bellen met een Wiko u feel lite Gesteld op 19-7-2019 om 10:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • geachte,
  mijn wiko is aangesloten aan mijn pc doch hij kan mijn apparaat niet vinden en zo kan ik mijn foto's niet importeren Gesteld op 25-5-2019 om 08:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn starter is gestopt heb al herstart en volledig afgezet Gesteld op 1-5-2019 om 21:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik mijn toestel instellen om mijn gegevens privé te zetten om te bellen Gesteld op 14-11-2018 om 13:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik mijn fotos van de telefoon op mijn computer krijgen?? Gesteld op 26-10-2018 om 12:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik gebeld wordt krijg ik een schermpje met keuzes hoe krijg ik dat weg , want als ik dat eerst weg moet schuiven is het gesprek al weg. Gesteld op 16-10-2018 om 13:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe zet ik mijn geluid op stil en hoor ik toch mijn wekker Gesteld op 7-6-2018 om 12:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik weet niet hoe het gebeurd is, maar ik heb een tekentje van een koptelefoon bovenin mijn scherm staan. Hoe krijg ik dat weg Gesteld op 2-6-2018 om 21:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een upulse lite Wiko , bestaat daar geen handleiding voor ? Gesteld op 23-5-2018 om 09:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Autentificatie probleem geeft mijn wiko aan hoe los ik dit op? Gesteld op 12-5-2018 om 15:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe moet ik foto's naar de sd kaart verplaatsen om ruimte te scheppen op mijn geheugen Gesteld op 5-5-2018 om 20:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil graag weten hoe ik kan zien wie er naar mijn heeft gebeld?
  Groetjes HETTY Gesteld op 12-4-2018 om 21:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoelang moet de batterij van de wiko u feel lite normaal opladen.en kan je de batterij van de wiko u feel lite vervangen? Gesteld op 16-2-2018 om 15:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Wiko U feel Lite bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Wiko U feel Lite in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português als bijlage per email.

De handleiding is 2,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info