• Bij het intoetsen van een telefoonnummer heb ik het toetsengeluid aan, hoe zet ik dit uit ?

  Gesteld op 5-12-2014 om 14:22 in forum Wiko Bloom Misbruik melden
  • Hallo,
   Je gaat naar instellingen, dan kies je audioprofielen, en dan algemeen (staat onder het woordje algemeen bellen en trillen) naast deze staat aan de rechterkant 3 streepjes daar klik je op en dan zit je in het goede menu. daar vind je ook de instellingen voor geluiden. Daar staat ook het toetsengeluid in en uit schakelen.

   Veel succes. Geantwoord op 6-12-2014 om 09:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info