Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/84
Pagina verder
Whoop ECHO Quick Start Guide
Inhoudsopgave
1. Inleiding .................................................................... 3
2. Verklaring over inhoud en eigendom ........................ 5
3. Uw Whoop Smartphone.......................................... 10
4. Beginnen ................................................................. 15
5. Applicaties & widgets .............................................. 18
6. Bijgeleverde accessoires ......................................... 22
7. Problemen en oplossingen ...................................... 24
8. Aanvullende veiligheidsinformatie .......................... 29
9. Veiligheidsinformatie over straling en SAR ............. 33
10. Garantie ................................................................ 35
For an English version of this Quick
Start Guide please go to page 43
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • accu is ten einde.
  wat is het type en wat kost mij een nieuwe? Gesteld op 16-12-2018 om 11:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de accu staat op punt van, bekijk het maar
  waar kan ik een nieuwe accu voordelig kopen? Gesteld op 16-12-2018 om 11:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Met een data only simkaart in de telefoon en toch
  geen internet verbinding? Wat doe ik fout Gesteld op 11-10-2018 om 17:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik uit mijn telefoon nummers verwijderen uit het telefoonboek heb van alles geprobeerd Gesteld op 31-8-2018 om 10:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Tel. heeft een authenticatie probleem. Geen WIFI .
  Wat te doen ? Gesteld op 18-7-2018 om 13:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hij gaat aan tot aan de logo whoop en loopt gelijk vast. hoe kan dat? Gesteld op 16-12-2016 om 12:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik zou heel graag willen weten waar ik een nieuwe batterij kan kopen voor de whoop echo Gesteld op 23-7-2016 om 12:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe maak je de achterkant van de whoop open om te beginnen? we zien geen knopjes Gesteld op 10-5-2016 om 15:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Linker onderkant in de rand smalle opening, hiermee de onderplaatje los te maken met de nagel of met behulp van b.v. de nagelvijl Geantwoord op 10-5-2016 om 15:39

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • whoop echo hoe verwijder ik adres en nummers, vast bedankt Richard. Gesteld op 19-3-2016 om 14:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn telefoon wil niet meer op wifi aan. Ik heb bij instellingen -wifi-dan wifi uit verschoven naar wifi aan dan gaat de telefoon meteen weer op wifi uit. Wie weet wat ik hier aan kan doen Gesteld op 23-5-2015 om 12:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag: hoe verwijder ik een contact uit mijn telefoonboek?
  Graag antwoord, heb dit al meer gevraagd, maar ik hoor of zie niets.Dank u wel.
  Gesteld op 20-12-2014 om 16:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • U heeft de vraag hier voor het eerst gesteld. Wij kunnen geen antwoorden geven als de vraag nog niet is gesteld. Maar om ter zake te komen. De Whoop Echo maakt gebruikt van Android. In Android is er een app voor contacten. Open die en selecteer de gewenste contactpersoon. Vervolgens op het potloodje klikken rechtsboven aan. En daarna op de drie puntjes onder elkaar om het contact te verwijderen. Succes! Geantwoord op 5-1-2015 om 15:26

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
  • Het zal wel aan mij liggen, maar ik kan met de beste wil van de wereld geen potloodje vinden. Wel in de kalender,niet bij de contacten.Geantwoord op 16-2-2015 om 23:05

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whoop Echo bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whoop Echo in de taal/talen: English, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,01 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info