• We kochten een huis met in de keuken een Amerikaanse koel/vrieskast van Whirlpool. Maar geen handleiding meer voorradig. We vinden op de zijkant van de deur een streepjescode die nergens erkend wordt. Waar vind ik het type van deze ijskast ? Ze maakt verschrikkelijk veel lawaai en de vriezer gaat in alarm

    Gesteld op 22-10-2018 om 10:11 in forum Whirlpool Koelkast Misbruik melden
    • Voor gegevens van uw apparaat moet je 1 van de groente lades eruit halen. En dan zit er aan de rechterkant een service sticker met het gegevens van uw apparaat.

      wpro.biedmeer.nl Geantwoord op 11-7-2019 om 18:24

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info