• Wasgoed ruikt muf door de wasdroger.
  Sinds een half jaar hebben we een Wirhlpool 6 th sense wasdroger met autocleaning condenser en freschare+
  Helaas weinig freshcare, het wasgoed komt er droog uit maar ruikt muf. Als je de handdoeken bv gebruikt wordt het nog erger. Kleding die je draagt daar hangt de muffe geur meteen om heen.
  Ik maak alle filters na elke droogbeurt schoon en gebruik de goede programma's.
  Wie herkent deze klachten en weet een oplossing?
  MJ

  Gesteld op 4-11-2019 om 08:58 in forum Whirlpool luna a 6th sense Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info