• mijn droogkast heeft f 04 aan hij wil gewoon niet meer draaien ook een whirpool nog gee drie jaar oud

    Gesteld op 9-9-2016 om 12:23 in forum Whirlpool luna a 6th sense Misbruik melden
    • Geachte heer/mev Dit betekent dat er oververhitting plaats heeft gevonden. Dit gebeurt meestal door stofophoping bij het verwarmelement. U kunt dit weghalen door de metalen kap aan de achterkant los te halen en met een stofzuiger het stof op te zuigen. U kunt de droger daarna resetten om te kijken of dit werkt. voor meer info vind u op www.witgoed-reparatie.net Geantwoord op 20-9-2016 om 21:20

      Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info