Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
AKZ 223
PRODUCTINFORMATIEBLAD
NL BE
5019 310 56651
1.
Bedieningspaneel
2.
Koelventilator (niet zichtbaar)
Het functioneren van de koelventilator houdt
verband met het temperatuurniveau dat bereikt
wordt door de oven en/of de kookplaat; nadat de
oven is uitgeschakeld kan de ventilator nog enkele
minuten doorgaan met werken.
3.
Verwarmingselement bovenwarmte (kan naar
beneden gezet worden)
4.
Ovenlampje achter
5.
Lampje aan de zijkant
6.
Circulair verwarmingselement (niet zichtbaar)
7.
Ventilator
8.
Katalytisch tussenschot achterin
9.
Verwarmingselement onderwarmte (niet
zichtbaar)
10.
Koude ovendeur
ACCESSOIRES
BEDIENINGSPANEEL
1. Functieknop
2. Elektronische programmeur
3. Thermostaatknop
Verzonken knoppen
Om de knop te gebruiken drukt u op het midden ervan.
•De knop komt naar voren.
Draai de knop op de gewenste stand.
Aan het einde van de bereiding zet u de knop op de stand
0
en drukt u hem in het midden in om hem naar de
oorspronkelijke stand terug te brengen.
Eerste
Laatste
steunhoogte
steunhoogte
Bakplaat voor zoet gebak:
Rooster:
Opvangbak:
3
1
2
Tabel ovenfuncties
Functie
Vooraf
ingestelde
temperatuur
Reguleerbare
temperatuur
Beschrijving functie
-
Oven uit
- - -
OVENLAMPJE
- - Inschakeling van het ovenlampje
DUAL 35°/60°
35°C - 60°C -
Voor een constante oventemperatuur.
35°C: voor het laten rijzen van deeg, brood en pizza.
60°C: voor het warmhouden van een gerecht aan het
einde van de bereidingstijd.
Aanbevolen wordt de eerste steunhoogte te gebruiken.
STATISCH
200°C 50°C - 250°C
Voor het braden van vlees, vis en gevogelte op dezelfde
steunhoogte.
Verwarm de oven voor op de gewenste
bereidingstemperatuur en plaats het gerecht in de oven
wanneer alle indicatielampjes van de
thermostaat zijn uitgegaan.
Aanbevolen wordt de tweede of derde steunhoogte te
gebruiken.
VENTILATOR
175°C 50°C - 250°C
Voor bereiding op max. 2 steunhoogtes.
Aanbevolen wordt om tijdens de bereiding de
gerechten onderling van plaats te verwisselen om een
gelijkmatiger bakresultaat te bereiken.
THERMOVENTILATOR
160°C 50°C - 250°C
Voor het bereiden van gerechten die dezelfde
bereidingstijd hebben, zonder voorverwarming op één
of meerdere steunhoogten
(bv.: vis, groenten, taart), zonder dat er geuren van het
ene naar het andere gerecht overgebracht worden.
TURBOHETELUCHT 160°C
50°C - 250°C
Voor het bereiden op één steunhoogte (bv.: fruit,
taarten, timbaaltjes, groente, pizza, gevogelte).
GRILL
3 -
Voor het grillen van karbonades, spiezen, worstjes, het
gratineren van groente en voor een bruin korstje op het
brood.
De functie heeft verschillende standen
(min. 1. - 5 max.).
Verwarm de oven 3 - 5 minuten voor.
Tijdens de bereiding moet de ovendeur dicht blijven.
Giet bij het braden van vlees een beetje water in de
opvangbak op het eerste niveau om rookvorming en
vetspatten zoveel mogelijk te voorkomen.
Aanbevolen wordt het vlees tijdens de bereiding
regelmatig om te draaien.
TURBOGRILL
3 -
Voor het grillen van grote stukken vlees (rosbief,
braadstuk, rollades).
De functie heeft verschillende standen
(min. 1. - 5 max.).
Verwarm de oven 3 - 5 minuten voor.
Tijdens de bereiding moet de ovendeur dicht blijven.
Giet bij het braden van vlees een beetje water in de
opvangbak op het eerste niveau om rookvorming en
vetspatten zoveel mogelijk te voorkomen.
Aanbevolen wordt het vlees tijdens de bereiding
regelmatig om te draaien.
PIZZA/BROOD
-
P1- 260°C
P2- 220°C
Voor het bakken van pizza, brood, focaccia.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz expert c bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz expert c in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info