Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
39
INHOUD NL
INSTALLATIE
PAGINA
40
ELEKTRISCHE AANSLUITING
PAGINA
42
ALVORENS DE APPARATEN TE GEBRUIKEN
PAGINA
43
MILIEUTIPS
PAGINA
43
VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE
RICHTLIJNEN
PAGINA
43
TIPS VOOR ENERGIEBESPARING
PAGINA
44
DE OVEN MET ACCESSOIRES
PAGINA
45
DE KOOKPLAAT MET ACCESSOIRES
PAGINA
45
OVENFUNCTIES
PAGINA
46
FUNCTIES KOOKPLAAT
PAGINA
47
DE OVEN EN DE ACCESSOIRES REINIGEN
PAGINA
47
TRADITIONELE ELEKTRISCHE KOOKPLATEN
REINIGEN EN ONDERHOUDEN
PAGINA
49
DE KOOKPLAAT VAN GLAZEN KERAMIEK
REINIGEN EN ONDERHOUDEN
PAGINA
49
STORINGEN OPSPOREN
PAGINA
49
KLANTENSERVICE
PAGINA
50
CONFORMITEITSVERKLARING EG
PAGINA
50
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • wasdroger maakt drooglooplawaai pluizen filter is schoon Gesteld op 20-12-2013 om 14:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waarom krijg ik een handleiding voor een OVEN als ik een handleiding vraag voor een wasdroger? Gesteld op 7-7-2013 om 10:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij mij hetzelfde , ik heb een condenswasdroger maar op internet niets te vinden. droogcapaciteit 6 kg whirlpool AWZ 9816 nr. op stikker 85759812060. Heeft u al wat meer informatie?
   Geantwoord op 8-8-2013 om 10:18

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Tja, je kan proberen de was te drogen in een oven wanneer de droger defect raakt, maar lijkt mij niet aan te bevelen.
   Geantwoord op 7-12-2015 om 11:28

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • goedemorgen.

  HET PROBLEEM IS HET VOLGENDE, wIJ ZIJN onlangs verhuisd en toen is de afvoer uit de zwanenhals gegaan maar in het nieuwe huis kan dit niet en mijn vraag is nu dan ook hoe krijg ik het water weer in de condens bak

  Groeten,
  John
  jlluckyman@gmail.com Gesteld op 17-7-2011 om 08:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij diverse wasdrogers zit er aan de achterzijde van de machine onderaan enkele slangen, soms zichtbaar van buiten, soms moet de machine geopend worden om erbij te kunnen. Een slang leid naar de condenswaterbak , een andere slang kan naar een afvoer, vanaf de pomp/vlotter onderin de condenswaterbak loopt een slang naar een koppelstuk. Door de slang naar de afvoer te ontkoppelen en de slang voor de condenswaterbak (zit waarschijnlijk aan een loze aansluiting voor de nette afwerking) weer aan te koppelen, zou de droger weer naar behoren kunnen functioneren. Geantwoord op 7-12-2015 om 11:26

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • mijn wasdroger wordt niet meer warm, draait wel zijn programma's. is er ergens een zekering die defect kan zijn ?
  stopte ermee toen het filter vol was. Alles geleegd maar alleen nog maar koude lucht, wat kan het zijn ? Gesteld op 21-6-2011 om 21:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het kan gebeuren dat als gevolg van een blokkade van de luchtstroom de themperatuur van het verwarmingselement te hoog oploopt. Onder normale omstandigheden wordt dit element in en uit geschakeld door een thermostaat , dit bevindt zich nabij het verwarmingselement in de achterzijde van de droger. Nabij de thermostaat schakelaar bevindt zich tevens een thermische veiligheid. Dit om brand gevaar tegen te gaan bij een defect of onvoldoende luchtcirculatie mogelijkheid door het luchtkanaal waarin de verwarming gemonteerd zit. Deze veiligheid kan defect raken en zal vervangen moeten worden, na de oorzaak van de defect/verstopping verholpen te hebben. Geantwoord op 7-12-2015 om 11:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • het lampje van de pluizenzeef brands elke keer op
  ook als de pluizenzeef schoon is kunt u mij vertellen wat het probleem is Gesteld op 20-9-2010 om 21:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij hebben precies het zelfde probleem. Bij het verwijderen van de warmtewisselaar komt er veel water uit de droger. Is dit normaal? Hoe maar ik de ruimte van de warmtewisselaar schoon, deze is erg vies met stof en water. Graag uw reactie!

   Geantwoord op 19-5-2011 om 20:10

   Waardeer dit antwoord (8)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 9816 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 9816 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info