• mijn wasdroger wordt niet meer warm, draait wel zijn programma's. is er ergens een zekering die defect kan zijn ?
    stopte ermee toen het filter vol was. Alles geleegd maar alleen nog maar koude lucht, wat kan het zijn ?

    Gesteld op 21-6-2011 om 21:40 in forum Whirlpool awz 9816 Misbruik melden
    • Het kan gebeuren dat als gevolg van een blokkade van de luchtstroom de themperatuur van het verwarmingselement te hoog oploopt. Onder normale omstandigheden wordt dit element in en uit geschakeld door een thermostaat , dit bevindt zich nabij het verwarmingselement in de achterzijde van de droger. Nabij de thermostaat schakelaar bevindt zich tevens een thermische veiligheid. Dit om brand gevaar tegen te gaan bij een defect of onvoldoende luchtcirculatie mogelijkheid door het luchtkanaal waarin de verwarming gemonteerd zit. Deze veiligheid kan defect raken en zal vervangen moeten worden, na de oorzaak van de defect/verstopping verholpen te hebben. Geantwoord op 7-12-2015 om 11:19

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info