Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
28
INHOUD
BEKNOPTE HANDLEIDING
PROGRAMMATABEL
HET WASGOED VOORBEREIDEN
EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN
HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA
EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
BOEKJE
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT
GEBRUIKT / AANSLUITINGEN
PAGINA
29
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
PAGINA
30
BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
PAGINA
31
AFVOERSYSTEEM
PAGINA
32
DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR /
KINDERBEVEILIGING
PAGINA
33
WARMTEWISSELAAR
PAGINA
34
HET OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE
PAGINA
35
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het lampje six Sense knippert.
  Wat betekent dit?
  Als ik op aan/uit knop druk doet ie het weer Gesteld op 27-4-2019 om 18:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het lampje van six Sense knippert.
  Wat is er aan de hand?
  Aan/uit knop indrukken en hij deed het weer. Gesteld op 27-4-2019 om 18:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb net een whirlpool awz 9814 gekregen maar is het normaal dat deze zoveel lawaai maakt? Gesteld op 9-7-2015 om 20:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik weet niet of het normaal is maar bij mij hetzelfde. Vooral bij het starten lijkt het wel een straaljager. Verder geen problemen Geantwoord op 10-7-2015 om 14:05

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hallo. Mijn wasdroger AW9814 geeft na ongeveer 2 min draaien dat de watercontainer vol zit.
  Het lampje gaat branden en de droger stopt ermee. In de watercontainer zit geen water
  Want ik heb de wasdroger aangesloten op de afvoer.
  Wat is het probleem en wat kan ik er tegen doen?
  Graag een reactie. Gesteld op 15-9-2012 om 09:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Komt water onder uit de droger Gesteld op 20-6-2011 om 16:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb precies hetzelfde probleem. 2x is er een hersteller langsgeweest. 1e keer frontpaneel vervangen, 2e keer waterpomp. Zonder succes! Bij een droofbeurt komt er nog steeds water onder uit het toestel. Waar loopt het mis? Kan je het toestel meteen op een afloop aansluiten en kan hetb probleem zo vermeden worden? Geantwoord op 6-8-2011 om 22:43

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
  • Belangrijk is dat de droger niet scheef ( achterover ) staat. Het water moet voorin naar het afvoergat lopen van waaruit het water wordt weggepompt> Soms blijft de vlotter hangen ( achter in de machine ) die de pomp aan- en uitschakelt Geantwoord op 1-9-2012 om 10:23

   Waardeer dit antwoord (7)Misbruik melden
 • mijn droger whirtpool awz9814 daaiet wel maar droogt niet er komt alleen maar koude kucht uit weten jullie wat het is gr gertjan
  Gesteld op 25-5-2011 om 20:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ikheb het zelfde probleem. Heb de thermostaat vervangen (zit vooronder). Maar waar zitten deze weerstandjes?Waarzit hetwarmte element?Geantwoord op 5-1-2016 om 11:41

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • mijn wasdroger awz9814 blaast alleen koude lucht. Hoe kan ik opsporen of er een zekering is doorgebrand of dat het iets anders is. Pluizenfilter en warmtewisselaar maak ik regelmatig schoon, dus dat is het niet. Gesteld op 12-1-2011 om 23:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 9814 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 9814 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info