Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
28
INHOUD
BEKNOPTE HANDLEIDING
PROGRAMMATABEL
HET WASGOED VOORBEREIDEN
EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN
HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA
EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
BOEKJE
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT /
AANSLUITINGEN
PAGINA
29
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN
PAGINA
30
BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
PAGINA
31
AFVOERSYSTEEM
PAGINA
32
DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR /
KINDERBEVEILIGING
PAGINA
33
WARMTEWISSELAAR
PAGINA
34
HET OPSPOREN VAN STORINGEN/ KLANTENSERVICE
PAGINA
35
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Tijdens het droogprogamma lekt er water onder de machine uit,het lijkt uit het rooster te komen,van de warmtewisselaar,best veel water.
  Er zit wel water in de opvangbak maar niet echt veel. Gesteld op 9-10-2020 om 16:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na verhuizing heb ik geen waterafvoer meer bij de wasdroger wat ik eerst wel had.
  Hoe verander ik de afvoer weer zodat het in de condens bak komt en niet meer via de slang wordt afgevoerd. Gesteld op 17-2-2020 om 12:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan je hem ook met een slag aansluiten voor het water Gesteld op 12-9-2019 om 18:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • heeft de condensdroger awz 8812 een zekering en waar zit die dan? Gesteld op 28-4-2018 om 12:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn droger werkt prima. Er branden geen lampjes maar er wordt alleen maar koude lucht geblazen. Wat moet ik doen om dit op te lossen? Gesteld op 6-11-2016 om 16:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel ik het anti-kreuk programma in? Gesteld op 31-12-2012 om 15:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Goede avond,

   de genoemde wasdroger was van een kennis.

   Zij heeft hem van de hand gedaan, maar de gebruiksaanwijzing is op meerdere sites te downloade.

   Sukses ermee Geantwoord op 31-12-2012 om 18:53

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Waar kan ik de condensor van de droogtrommel vinden om schoon te maken? Gesteld op 14-11-2012 om 08:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Onderin. Open de deur dan ziet u op de onderste rand van de vulopening een blauw knopje. indrukken en het klepje onderin zou vanzelf open moeten gaan. Succes Geantwoord op 14-11-2012 om 15:11

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • heeft u de gebruiksaanwijzing awz 8812 Gesteld op 16-3-2010 om 12:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 8812 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 8812 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info