• hebben een wirlpool awz8480 water komt niet meer in reservoir maar in de filter wat is de reden

  Gesteld op 24-1-2015 om 15:59 in forum Whirlpool awz 8480 Misbruik melden
  • Links vooraan onder de warmtewisselaar zit een kleine opening. Waarschijnlijk is die verstopt .
   Is dit niet het geval dan is het kleine pompje achterop het reservoir( niet zichtbaar zonder demontage v/d achterplaat)de oorzaak.3 Mogelijkheden
   1 De vlotter zit vast
   2 De microswitch v/d vlotter doet het niet meer
   3 Pompje defect


   Geantwoord op 27-1-2015 om 16:52

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info