Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
22
DE AFVOER AANSLUITEN
Sommige modellen drogers worden geleverd met de ontluchtingsslang
en een adapter in de trommel. Als de slang en adapter niet standaard
geleverd worden, kan de optionele accessoireset AMH 577,
verkrijgbaar bij uw dealer, worden gebruikt.
Opmerking:
Wordt de ontluchtingsslang niet meegeleverd, dan dient
de kit AMH 577 (verkrijgbaar bij uw dealer) te worden gebruikt.
De ontluchtingsslang installeren
A.
Leg een doek of het verpakkingsmateriaal aan de rechterkant
naast de droogautomaat.
B.
Plaats de droogautomaat op zijn rechterkant (gezien vanaf de
voorkant) op een doek of het verpakkingsmateriaal.
C.
Duw de adapter in de slang (zie afbeelding). Koppel het
ontluchtingsslangkoppelstuk aan de aansluiting onder de droger
en vergrendel deze.
Ontluchting naar buiten
Leid de ontluchtingsslang zonder te knikken naar buiten
(binnendiameter 10 centimeter, maximale lengte tussen twee
bochten 3 meter).
Zorg ervoor dat de ontluchtingsslang niet doorhangt wanneer u
de droogautomaat op een wasmachine plaatst. Deze dient alleen
horizontaal of opwaarts geleid te worden.
Verbind deze niet met ventilatiesystemen die beschermd worden
door vliegennetten. Deze kunnen verstopt raken en voor slechte
werking van de droogautomaat zorgen.
Sluit de ontluchtingsslang nooit aan op een rookkanaal of een
mechanisch ontluchtingssysteem.
Sluit de ontluchtingsslang niet op het verwarmingssysteem aan.
Verbind de slang alleen met ventilatiesystemen die tegen vocht
beveiligd zijn.
Werking van de droogautomaat zonder ontluchtingsslang
Gebruik de droogautomaat alleen in een grote, goed
geventileerde ruimte.
Houd de ruimte stofvrij.
Een minimale afstand van 10 centimeter tussen de achterzijde van het
apparaat en de muur dient in acht genomen te worden.
Droger dichtbij de muur geplaatst; ontluchting naar links of
rechts
Plaats de droger door gebruik te maken van de tweerichtingskit AMH
869, die verkrijgbaar is bij uw dealer.
C
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De bladz.18 t.e.m.24 staan hier wel te zien maar waar is de uitleg over hoe je een programma kiest ? Gesteld op 11-1-2017 om 10:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • hallo ik vind dit een goede vraag maar hebt u er al een antwoord op gekregen want ik heb hetzelfde probleem en kan nergens geen gebruiksaanwijzing hiervan vinden,zou het leuk vinden indien u mij het antwoord zou kunnen geven
   dank u Geantwoord op 22-1-2017 om 14:26

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • sorry ik was mijn mailadres vergeten door te geven om een antwoord te krijgen naar de gebruiksaanwijzing van de droogkast whirlpool 241 en dit is eritavanderheyden@telenet.be dank uGeantwoord op 22-1-2017 om 14:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn droger AWZ 241 droogt niet meer na ca 2,5 min, er staat na 2,5 min geen spanning
  meer op het verwarmingselement, de drogen blijft wel gewoon doordraaien en geeft geen fout melding.
  Wordt de drogen uit en dan weer aangezet, dan komt er weer 2,5 min spanning op het verwarmingselement en wordt wordt weer warm.
  Het relais die het verwarmingselement inschakelt krijg dan geen sturing meer vanuit het
  processor board en valt dan ook af.

  Wie weet de oplossing.
  Gesteld op 26-9-2014 om 13:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Uit welk jaar komt deze wasdroger?? Ik móet het weten.. Type awz 241 Gesteld op 23-7-2011 om 08:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hartelijk dank voor de mogelijkheid dit te printen, gebruiksaanwijzing ziet er goed uit,Ik ben hier erg mee geholpen.
  Groetjes A.Jacobs. Gesteld op 22-3-2011 om 09:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 241 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 241 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info