Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
5019 100 18164
Optionen
Ungefähre
Trockendauer
Max.
Wäsche-
menge
Programme
Schonen
Reduziert die
Trockenintensität
(für Feinwäsche
empfohlen)
Kurz
Verkürzt den
Trockenvorgang
(für Kleinteile
empfohlen)
Summer
Zeigt in Intervallen
akustisch das Ende
des
Trockenvorgangs an
Knitterschutz
Vermeidet das
Knittern der
Wäsche
Zeitvorwahl
Verzögert
den Beginn
des Trocken-
vorgangs
Schleuderdrehzahl
Waschmaschine
U/
min
800
U/
min
1000
U/
min
1200
Kg
Baumwolle
Max. 5 kg
Extratrocken
max. 3,5 kg
85
120
-
70
100
3,5
5,0
Schranktrocken plus
max. 3,5 kg
80
110
-
60
90
3,5
5,0
Schranktrocken*
max. 3,5 kg
65
90
-
50
75
3,5
5,0
Bügeltrocken*
max. 3,5 kg
55
75
-
40
65
3,5
5,0
Pflegeleicht
Max. 2,5 kg
Schranktrocken plus
-
30
40
20
35
-
1,0
2,5
Schranktrocken*
-
20
35
15
30
-
1,0
2,5
Bügeltrocken
-
15
30
10
25
-
1,0
2,5
Lüften
Die Wäsche wird 30 Minuten
lang ohne Heizung
durchlüftet.
-- ----
Zeitpro-
gramme
Zum Nachtrocknen von dicken
Textilien oder zum Trocknen
von Einzelteilen. Geeignet für
alle Gewebe
-- ----
6th Sense:
Die Doppelsensor-Technologie
gewährleistet optimale
Trockenresultate bei extrem
niedrigem Stromverbrauch.
Start Pause
Startet den Trockenvorgang.
Die Anzeige leuchtet auf, wenn
der Trockner eingeschaltet ist.
Zeitvorwahl
Verzögert den Beginn des
Trockenvorgangs um 1 bis 9
Stunden.
Wahl der Zeitvorwahl: Drehen Sie den
Programmwahlschalter auf das
gewünschte Programm und drücken Sie
die Zeitvorwahltaste: mit jedem
Tastendruck wird die Zeitvorwahl um 1
Stunde erhöht. Die Start-/Pause-Taste
drücken. Zum Abwählen oder Ändern
der eingestellten Zeitvorwahl: den
Programmwahlschalter auf 0 stellen
oder die Tür öffnen.
Die neue Zeitvorwahl eingeben
und die Start-/Pause-Taste drücken um
das Programm fortzusetzen.
Die Anzeige, der bis zum Start des
Trockenprogramms verbleibenden Zeit,
wird in 1h-Schritten verkürzt.
Countdown
Zeigt die verbleibende Zeit bis
zum Start des Trockenvorgangs an.
Während des Countdowns dreht sich
die Trommel von Zeit zu Zeit, um die
Wäsche neu zu verteilen
Knitterschutz
Verteilt die Wäsche in
der Trommel neu.
Wird die Knitterschutzoption
gewählt und die Wäsche am Ende
des Trockenprogramms nicht aus der
Trommel genommen, startet ein 12-
stündiges Knitterschutzprogramm.
Flusensieb
Die Anzeige leuchtet auf, wenn das
Flusensieb gereinigt werden muss.
Nach jedem Trockenvorgang das
Flusensieb reinigen.
PROGRAMMABLAUFANZEIGE
Trocknen
Lüften
Ende
Knitter-
schutz
Die Programmablaufanzeige zeigt
den Status oder das Fortschreiten
des Trockenvorgangs.
Schonen
und
Kurz
können nicht zusammen gewählt werden.
Summer
und
Knitterschutz
können nicht zusammen gewählt werden.
* Testprogramme gemäß IEC 61121.
AWZ 235
D
KURZANLEITUNG
Bitte auch die Bedienungs- und
Installationsanleitung:
aufmerksam durchlesen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 235 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 235 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info