Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
19
INHOUD
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/
AANSLUITINGEN
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN
BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
DE AFVOER AANSLUITEN
DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR
1
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De droger geeft geen warme, maar alleen koude lucht
  Gesteld op 10-6-2015 om 17:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de zoemer uitschakelen of zachter zetten, begint 10 minuten voor hij klaar is al keihard te zoemen Gesteld op 9-11-2014 om 23:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • zit er een reset konp op bij awz 220 Gesteld op 11-1-2014 om 14:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn awz 220 werkt prima, maar maakt nu meer lawaai tijdens het draaien dan voorheen, lijkt of er een lager uit ligt of zo, als dat er in zit. en zijn die dan e.v.t. te vervangen. Wie heeft de mogelijke oplossing ?

  B.v.d

  Ruud Gesteld op 2-10-2013 om 11:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn awz 220 maakt ontzettend veel lawaai tijdens het draaien. Wie heeft de mogelijke oplossing ? Gesteld op 26-8-2013 om 16:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Zit er ook een resetknop ergens in de droger???
  Hoor dat heel veel wasdrogers dit hebben maar bijna niemand verteld dat iemand een idee.

  B.v.d
  Wasdrooggek Gesteld op 1-12-2012 om 14:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Whirlpool droger awz220 - er is een knop met een zonnetje waarschijnlijk om de temperatuur in te stellen. In de handleiding geen informatie hierover gevonden. Graag een indicatie over de werking van deze knop incl. de globale droog temperatuur bij uit- en ingedrukte stand. Gesteld op 24-11-2012 om 14:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De droger werkt plotseling niet meer Gesteld op 29-10-2012 om 11:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • filterlampje blijft branden, maar uit te halen filter en afvoerbuis zijn schoon. Hoe kom ik verder met schoonmaken of is dit niet te repareren? Gesteld op 5-8-2012 om 11:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb n awz 220 maar ziet er anders uit dan bij deze gebruiksaanwijzing. 1 draaiknop voor de tijd, 1 drukknop voor energiebesparen en 1 aan/uit knop. Verder 1 lampje voor als het stofnet vol is. En lampje met een ~ wat betekent dit lampje?
  Hoop dat iemand me verder kan helpen. Denk zelf aan het water/vocht, maar dat is vreemd aangezien er geen waterbak in zit, en het is aangesloten op een 'buis' waar de lucht naar buiten komt. Gesteld op 10-6-2012 om 18:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er komt geen warmlucht meer. Weet iemand hoe dit opgelost kan worden? Gesteld op 18-1-2011 om 13:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 220 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 10,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info