Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
28
NL INHOUDSOPGAVE
OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL
PAGINA
29
PLUIZENFILTER
PAGINA
29
ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN
PAGINA
29
VOORZORGSMAATREGELEN
PAGINA
29
HET WASGOED VOORBEREIDEN
PAGINA
30
HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA
EN DE FUNCTIES
BLZ.
31
EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN
PAGINA
32
INSTALLATIE
PAGINA
33
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
PAGINA
33
AANSLUITING VAN DE LUCHTAFVOER
PAGINA
34
DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN
PAGINA
34
ONDERHOUD
PAGINA
35
STORINGEN - WAT TE DOEN?
PAGINA
35
KLANTENSERVICE
PAGINA
35
Om optimaal gebruik te maken van de droogtrommel, de instructiehandleiding
aandachtig doorlezen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn afzuiger maakt een hoop lawaai wat kan dat wezen?? Gesteld op 19-2-2020 om 18:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn droger droog niet meer warm wat is er voor oplossing Gesteld op 16-9-2019 om 14:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe monteer ik de v-snaar van een whirpool awz 121 Gesteld op 2-8-2019 om 18:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een Wirlpool droger Revers awz en hij droogt niet meer, ik heb hem nu voor de 3e X aangezet?... Gesteld op 9-3-2015 om 13:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste lezer. De aan en uit knop van mijn droger werkt niet meer. Wat is de beste oplossing om deze te repareren?
  Hoor graag van u.vr. groetjes. Angelique Gesteld op 2-3-2015 om 13:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het gaat hier om een Whirlpool wasdroger AWZ 121,
  Zodra de wasdroger is gestart werkt ongeveer 10 a 13 minuten en dan gebeurt een kortsluiting. Ik heb dus 3 keer de zekering moeten vervangen. De stekker en de zekering worden te heet.
  Ik heb tussendoor deze gebeurtenissen de hele wasdroger uit elkaar gehaald en grondig schoongemaakt.
  maar de situatie blijft onveranderd.
  wie kan me helpen de oorzaak achter te halen van deze kortsluiting?
  vriendelijke dank
  Gesteld op 18-11-2014 om 19:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een AWZ 121 wasdroger. die doet het nu niet. Ik vermoed de aan/uit knop want die kon je helemaal naar binnen drukken en nu is het over en uit. Ik wil het losmaken om erbij te kunne n maar het blijft haken/hangen aan de rechterzijde. Hoe krijg ik het front los.

  grt
  BL Gesteld op 26-8-2013 om 11:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn was droger wordt niet warm Gesteld op 23-1-2013 om 16:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn waaier is helemaal stuk en ik wil deze vervangen kan mij iemand aangeven HOE ik dit het beste kan aanpakken ? Gesteld op 19-7-2010 om 11:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 121 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 121 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info