• Het gaat hier om een Whirlpool wasdroger AWZ 121,
  Zodra de wasdroger is gestart werkt ongeveer 10 a 13 minuten en dan gebeurt een kortsluiting. Ik heb dus 3 keer de zekering moeten vervangen. De stekker en de zekering worden te heet.
  Ik heb tussendoor deze gebeurtenissen de hele wasdroger uit elkaar gehaald en grondig schoongemaakt.
  maar de situatie blijft onveranderd.
  wie kan me helpen de oorzaak achter te halen van deze kortsluiting?
  vriendelijke dank

  Gesteld op 18-11-2014 om 19:07 in forum Whirlpool awz 121 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info