Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
1
Machine operation
Additional information (including troubleshooting and service) can be found in the individual chapters of the
instructions for use.
Sort by:
Material thickness:
Whenever there is greater load than the dryer can handle,
separate laundry according to weight (e.g. dry towels and thin underwear
separately).
Type of material:
Cotton (linen); synthetic textiles (easy care).
Degree of drying:
Cupboard dry, iron dry etc.
Do not tumble dry:
Woollens, silk, nylon stockings, delicate embroidery, fabrics
with metallic decorations, bulky items such as sleeping bags, etc.
Check that all fastenings are closed and that pockets are empty. Please ensure that
there are no cigarette lighters in the wash. Turn laundry inside out.
Pull the door handle. If the child safety lock is activated, please deactivate it
(additional information can be found in the “Door Reversibility/Child Safety Lock”
chapter of the instructions for use).
Place laundry loosely in the drum to achieve equal drying throughout. Then close
the door.
Select the drying programme required by turning the programme selector knob
(for information, refer to programme table).
Select the option required by pressing the corresponding button.
The indicator lamp above the relevant button lights up to confirm your selection. A
fast blinking led indicates a wrong selection is made (incompatible options). Press
the button again to cancel the option.
The drying programme is started by pressing the
“Start (Pauze)”
button.
The relevant indicator lamp lights up.
Changing programme selection:
If the programme selected is changed during
drying, the dryer stops. The Drying indicator lamps flashes. To operate the new
programme, again press the
“Start (Pauze)”
button.
Interrupting programme:
To interrupt a drying cycle, press the
“Start (Pauze)”
button and open the door. Wait at least 5 minutes, to allow the laundry to cool
down, before you unload the dryer. For your safety the drying cycle stops
automatically if you open the door. To restart, after door opening, close the door
and press the
“Start (Pauze)”
button again.
Warning:
Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle, unless all
items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to
ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not
be damaged.
End:
Take the laundry out of the dryer. The drying process is complete
and the anti-crease phase has been reached (active).
Anti-Crease:
If the laundry is not removed at the end of the drying cycle,
an automatic anti-crease cycle will operate for maximum 60 min. The
drum rotates at regular intervals to prevent the laundry from creasing.
Set the programme selector knob to “Off” “ ”.
Cleaning the lint filter:
Open door, pull lint filter up and out of machine and open
it. Brush lint using a soft brush or your fingertips. Close lint filter and push firmly
back into place.
Emptying water container:
Pull container out by the handle and empty. Replace
the container when empty by pushing it completely back into place.
If required, activate child safety lock (additional information can be found in the “Door
Reversibility/Child Safety Lock” chapter of the instructions for use).
Please note:
Only use additives/plastic items specified as dryer safe and rinse items that have been treated with stain remover
thoroughly in plenty of water before drying. Never dry rubber objects or objects stained with vegetable oils in the dryer.
Sort laundry according to
care symbols:
Do not tumble dry
Suitable for tumble drying -
Suitable for tumble drying
at low drying temperature
Preparing laundry
Opening door
Loading dryer
Selecting programme
Selecting options
(if available)
Starting dryer
Programme end -
unloading dryer
Switching dryer off
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • zit er naast het filter bij de deur nog een ander filter wat ik schoon kan maken hij doet lang over zijn progamma en is na 3 keer progamma pas droog heel veel pluizen in zeef bij deuroepening Gesteld op 11-9-2019 om 19:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • stekker in het stopcontact maar geeft geen verbinding Gesteld op 23-2-2019 om 13:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij deze drogers gaat opeens de elektronica stuk waardoor deze helemaal niets meer doet. De oplossing is simpel en goedkoop voor wie handig is. Via ebay is een reparatiesetje te koop, je moet drie onderdelen op de printplaat vervangen en dan is hij weer als nieuw. Zelf twee jaar geleden gedaan en sindsdien geen enkel probleem gehad. Het setje is te vinden op Klik op deze LINK Geantwoord op 2-3-2019 om 20:42

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik heb de droger Atlanta...hoe moet ik hem resetten?
  Gesteld op 22-7-2018 om 17:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Was wordt niet droog. Water loopt niet in ladebakje Gesteld op 19-1-2018 om 03:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Doet helemaal niets meer zelfs geen lampje, wat kan dat zijn Gesteld op 22-2-2016 om 15:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo ik heb dit probleem ook gehad.
   Heb ik zelf opgelost.
   2 weerstandjes l1 en r47 en een 5 punts weerstand zijn kapot. Besteld en gesoldeerd en hij doet het weer.
   Als je hem nog hebt mail me dan.

   Groet
   Rachid Geantwoord op 19-3-2016 om 23:55

   Waardeer dit antwoord (7)Misbruik melden
  • Hebben hetzelfde probleem droger doet niets wel stroom op het stopcontact en dus ook droger, denk dat het een zekering is, maar deze is niet gevonden. Helaas zijn de codes vermeld op het forum voor ons niets zeggend.
   Kan iemand meer informatie geven waar deze zekeringen zich bevinden?Geantwoord op 10-6-2016 om 20:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik heb een whirlpool condensdroger Atlanta C van 4 jaar oud, gisteravond nog gebruikt. Vanmorgen wilde ik m aanzetten maar is helemaal dood. Er zit gewoon stroom op het stopcontact. Wie heeft dit ook meegemaakt en weet wat het kan zijn. Gesteld op 20-1-2015 om 14:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • tijdens het drogen is de machine plotsklaps gestopt, alle lampjes uit. Er is wel 230 volt achter het ingangs relais. Uiteraard dus ook spanning op het stopkontakt. Toestel is keurig schoon.
  Heeft iemand een idee
  Rob Gesteld op 1-3-2014 om 15:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • lampje pluisfilter blijft branden.ook na schoonmaak. en hij droogt bijna niet maar word wel warm. iemand een idee waar te zoeken? Gesteld op 26-3-2013 om 13:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem, kan geen antwoorden vinden. Hebben jullie al een idee waar het door komt en wat je moet doen? Geantwoord op 4-5-2014 om 17:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • wij hebben sinds begin december een droger van wirlpool de atlanta gekocht, nu als we deze aan willen zetten om te drogen knippert het indicatielampje van het pluizenfilter.
  ook als deze zuiver is blijft het knipperen en kunnen we de droger niet aanzetten.
  hoe kunnen we dit probleem verhelpen? Gesteld op 19-12-2010 om 18:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • de bedieningsknop voor de programma,s moet je met het streepje naar beneden zetten op 6 uur en dan de start/pauzeknop 3 seconden ingedrukt houden.Probleem opgelost.

   veel succes

   peter van kruchtenGeantwoord op 10-2-2011 om 22:18

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden
  • Heb zelfde probleem met een AWZ3467 WHirlpool, heb reeds de droogkast even zonder stroom gezet maar helpt niet, ook de knop op 6u gezet en startknop ingedrukt helpt ook niet.
   Weet er iemand raad??Geantwoord op 4-2-2012 om 20:24

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Graag zou ik een handleiding ontangen van de whirlpool atlanta c
  Gesteld op 2-6-2010 om 17:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • is het mogelijk om en aansliuitset te bestellen om het condenswater aan te sluiten op de riolering zodat het condensvocht afgevoerd word zonder dat je de laden er hoeft te halen Gesteld op 14-4-2010 om 10:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij kregen er een afvoersdlangetje bij geleverd; dat is door de bezorgers keurig aangesloten. Waarschijnlijki kun je dit soort slangetjes ook aanschaffen bij de Handyman of een soortgelijke zaak. Geantwoord op 15-10-2010 om 19:16

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool atlanta c bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool atlanta c in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info