• combi-oven amw 820 reageert raar. Defrost functie opgezet en geluid oven deed raar, lampje ging aan en uit en rook uit oven. Nu heb ik gemerkt dat de plaatjes rechts aan de zijwand van de oven verbrand zijn. Wat is er aan de hand???? Oven is nog maar 5 jaar oud.

    Gesteld op 11-2-2019 om 10:14 in forum Whirlpool amw 820 ix Misbruik melden
    • De plaatjes aan de zijwand van de oven kan je los bestellen. Ze heten micaplaatjes wel even de maat opnemen zodat je de juiste besteld. Geantwoord op 11-2-2019 om 16:07

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info