Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
16
ONDERHOUD EN REINIGING
HET OPSPOREN VAN STORINGEN
De wasemkap werkt helemaal niet:
Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
Is de stroom niet uitgevallen?
Is de zekering doorgebrand?
De wasemkap zuigt niet voldoende:
Heeft u de juiste snelheid gekozen?
Moeten de filters worden schoongemaakt of
vervangen?
Is de luchtafvoer misschien verstopt?
De verlichting doet het niet:
Moet het lampje worden vervangen?
Is het lampje wel goed aangedraaid?
Is de zekering doorgebrand?
Probeer de wasemkap nooit zelf te repareren.
Alleen bovengenoemde problemen kunt u zelf
verhelpen.
Voordat u begint met de reiniging of het onderhoud van uw wasemkap, moet u de stekker uit het
stopcontact halen of de stroom in uw woning uitschakelen.
Vetfilter
Het vetfilter van sponsachtig materiaal moet één keer per maand in warm sop worden gereinigd
(laat het 1-2 uur weken, wring het niet en reinig het zo nodig nogmaals. Vervang het na 5-6 keer wassen
door een nieuw filter).
Het papieren vetfilter moet één keer per maand vervangen worden.
Het papieren vetfilter met vervangingsalarm dient vervangen te worden als de kleur van de bovenkant
tussen de openingen van het rooster zichtbaar wordt en in ieder geval minstens één keer per twee maanden.
Het papieren filter is aan één kant gekleurd, en wanneer het rooster op zijn plaats wordt gemonteerd deze kleur
dient niet zichtbaar te zijn door de openingen van het rooster.
Het metalen vetfilter heeft een onbeperkte levensduur en moet één keer per maand met de hand of in de
afwasmachine (60°C) met een geschikt afwasmiddel gewassen worden.
Laat het filter daarna opdrogen zonder het te beschadigen en plaats het vervolgens terug in de kap.
Bij elke reiniging of vervanging van het vetfilter dienen ook de andere zichtbare delen van de wasemkap
schoongemaakt te worden.
Koolstoffilter
(“Model met luchtafvoer naar buiten”, zie volgende pagina)
Het koolstoffilter mag niet gewassen of voor een tweede maal gebruikt worden.
Het koolstoffilter moet bij normaal gebruik vervangen worden
na 6 maanden (rechthoekig koolstoffilter)
na 4 maanden (rond koolstoffilter).
De lampjes vervangen
1. De schuifkap naar voren uittrekken (indien aanwezig).
2. Open het rooster of de verlichting en verwijder het vetfilter.
3. Verwijder het doorgebrande lampje en vervang het door een nieuw lampje met hetzelfde aantal watt en sluit het
rooster of de lampekap of het metalen vetfilter.
De wasemkap schoonmaken
Gebruik een zachte doek met spiritus of een mild vloeibaar schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen.
gebruik beslist geen hogedruk- of stoomreinigers.
WAARSCHUWING! Indien olie-/vetresten niet verwijderd worden (minstens eenmaal per maand) kan dit
brand veroorzaken.
Belangrijk: Er kan brandgevaar ontstaan indien de aanwijzingen voor het schoonmaken van de wasemkap en/of
voor het vervangen of schoonmaken van de filters niet worden opgevolgd.
4Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn akr 948 ix zuigt nog geen vloeitjes op hij blaast alles zo de keuken weer in terwijl er wel afvoer naar buiten zit .. je hoort hem buiten wel blazen maar mn keek ziet een beetje mistig.wat kan dat zijn Gesteld op 17-12-2016 om 14:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb de Whirlpool afzuigkamp type AKR948IX, waarvan de verlichting het niet meer doet. Aan de lampen ligt het niet want die heb ik gecontroleerd. De afzuiging doet het gewoon. Zit de storing dan in de schakelaar en dan met name alleen de aan en uit-knop? Of kan het aan de zekering liggen en zo ja waar zit die? Gesteld op 24-12-2015 om 14:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar in afzuigkap type AKR948 IX zit de codensator verwerkt?
  Achter het bedieningspaneel of bij de motor ?

  Hoor het graag van u.

  Met vr.gr.Marc van der Ende ,06-24822736 Gesteld op 6-5-2015 om 17:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool akr 948 ix rvs bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool akr 948 ix rvs in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info