Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
6
Gegenstände aus Schaumstoff (Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte
Kleidung, gummierte Artikel und Kleidung oder Kissen, die mit Schaumstoff
gefüllt sind, dürfen nicht im Trockner getrocknet werden.
Leeren Sie alle Taschen; Feuerzeuge oder Streichhölzer gehören nicht in den
Trockner!
Verwenden Sie keine entzündliche Reinigungsmittel.
Verwenden Sie den Trockner nicht, wenn Chemikalien für die Reinigung
verwendet wurden.
Weichspüler und dergleichen müssen gemäß den entsprechenden
Gebrauchsanweisungen verwendet werden.
Trockner keinesfalls vor dem Abschluss des Trocknungsvorgangs abschalten,
es sei denn, Sie entnehmen sofort die gesamte Wäsche und breiten Sie aus,
damit die Wärme entweichen kann. Die Schlussphase des Trockenvorgangs
läuft ohne Wärme ab (Abkühlphase), um die Wäsche auf eine Temperatur
abzukühlen, die eine Beschädigung der Kleidung verhindert.
Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trockenvorgang (siehe Abschnitt
FLUSENSIEB REINIGEN).
Bereich um den Trockner frei von Flusen und Staub halten.
Programmschalter nach dem Programmende stets auf „O“ stellen, um zu
verhindern, dass der Trockner versehentlich eingeschaltet wird.
Das Trocknen von Kleidungsstücken mit Metallgegenständen oder die
Verwendung von Trocknerbällen kann die Oberfläche der Trommel
beeinträchtigen.
Wartung
Ziehen Sie vor jeder Wartungsarbeit den Netzstecker oder schalten Sie die
Stromversorgung ab.
Trockner keinesfalls mit entzündlichen Flüssigkeiten reinigen.
Verwenden Sie keine Reiniger mit Lösungsmitteln, keine Scheuermittel,
Glasreiniger oder Allzweckreiniger. Diese Reiniger können die Oberfläche
beschädigen.
Reparaturen und Ersatzteile
Reparaturen dürfen nur von unserem Kundenservice durchgeführt werden.
Nicht fachmännisch durchgeführte Reparaturen können den Benutzer
gefährden und das Gerät beschädigen; darüber hinaus erlischt die Garantie.
Für Reparaturen dürfen nur Originalteile verwendet werden, um eine
einwandfreie Funktion des Trockners sicherzustellen.
Trockner mit Trommelbeleuchtung: Der Austausch der Lampe muss
ausschließlich durch den Kundenservice erfolgen.
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Bij de droogkast whirlpool pure ac7521 duurt het meer dan 4 uur om de was te drogen. Meermaals is de was ook niet helemaal droog. Iemand suggesties? Gesteld op 18-4-2017 om 11:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb exact hetzelfde probleem. Een 8-tal maanden geleden is iemand langs geweest voor de herstelling (een weerstandje vervangen en een beetje "straffer" afgesteld) en nu doet het probleem zich sinds enkele weken opnieuw voor.
   Ik moet verschillende programma's selecteren, die alles samen meer dan 4 uur duren, vooraleer mijn was ongeveer droog is...
   De enige suggestie die ik krijg is nu alles zelf te betalen voor de herstelling, of een extra jaar garantie voor, hou u vast 269 euro! Voor een toestel dat onmiddellijk goed had moeten werken.
   Als iemand een goede suggestie heeft, ik ben geïnteresseerd. Geantwoord op 15-5-2017 om 08:58

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,21 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - Nederlands - 6 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - Deutsch - 6 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - English - 18 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - Français - 17 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info