Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
2
Vue d'ensemble des programmes Options
Durées de séchage
approximatives
(en minutes)
Types de textile
Programmes et degrés de séchage
Textiles
Délicat
Beschermen
Délicat
supplémentaire
Reverse+
Antifroissage
Antikreuk+
Anti-
froissage
Réglage du niveau
de séchage
Droogniveau
Niveau de séchage
Pause
Start
(Pauze)
Départ
(Pause)
Verrouillage
Annulation
Reset
Annulation
Heure de fin
Eindtijd
Heure de fin
Linge très
humide
Linge
humide
Coton
Extra droog
Séchage renforcé
Séchage renforcé
Linge multicouche, épais, tel que : serviettes éponges,
peignoirs de bain.
Linge en coton ou en lin lavable
à chaud/couleur
Katoen
Coton
7,0 kg max.
X X X X X X X X 185 130
Kastdroog plus
Prêt à ranger
Prêt à ranger +
Serviettes éponges, torchons, linge de lit, sous-
vêtements.
X X X X X X X X 160 115
Kastdroog
Prêt à porter
Prêt à porter*
Types de linges similaires ne devant pas être repassés,
tels que : torchons, linge de lit, sous-vêtements,
vêtements de bébés, T-shirts, chaussettes en coton.
X X X X X X X X 145 100
Strijkdroog
Prêt à repasser
Prêt à repasser *
Linge devant être repassé, tel que : linge de lit et de
table, torchons, T-shirts, polos, tenues de travail.
X X X X X X X X 125 85
Synthétique
Extra droog
Prêt à ranger
Prêt à ranger
Linge en partie multicouche et épais, tel que : linge de lit
et de table, survêtements, anoraks, couvertures.
Linge en fibres synthétiques,
coton ou fibres mélangées
d'entretien facile (repassage
non nécessaire)
Synthetisch
Synthétiques
3,5 kg max.
X X X X X X X X 75 70
Kastdroog
Prêt à porter
Prêt à porter*
Linge ne devant pas être repassé, tel que : chemises,
chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.
X X X X X X X X 60 60
Strijkdroog
Prêt à repasser
Prêt à repasser
Linge devant être repassé, tel que : pantalons, robes,
jupes, chemises, chemisiers.
X X X X X X X X 55 50
Programmes spéciaux
Delicaat Plus
Délicat+
Fibres sensibles
Faible intensité de séchage pour les textiles délicats et
les articles tels que : pantalons, robes, chemises,
chemisiers.
Fibres synthétiques (polyamide,
nylon, polyacrylique, etc.)
2,5 kg
X X X X X X X X 70 50
Mixte
Charge mixte
T-shirts, chemisiers, serviettes de toilette, sous-
vêtements, vêtements de sport.
Mélange coton / synthétiques
2,0 kg
X X X X X X X X 70 50
Zijde
Soie
Soie Chemisiers, chemises et T-shirts.
Textiles en soie
2,5 kg
X X X X X X X X 65 50
Wol
Laine
Laine
Uniquement pour le séchage des articles en laine portant
l'étiquette Woolmark : TOTAL EASY CARE WOOL
Textiles en laine
1,0 kg
X X X X X X 60
XXL
Extra Large
Duvet Sacs de couchage, pantalons, vestes
Vêtements contenant du duvet
3,0 kg
X X X X X X 120 120
Fraîcheur
Le linge est aéré, rafraîchi et assoupli pendant
30 minutes sans chauffage.
Tous textiles.
Luchten
Ventilation
X X X
Temps
séchage
Termine le séchage
(convient à tous les textiles)
Tijd
Minuterie
10’180’
X X X X X X 10’180’
*Programmes d'essai conformément à la norme EN61121, testés avec la capacité de chargement nominale maximale.
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Bij de droogkast whirlpool pure ac7521 duurt het meer dan 4 uur om de was te drogen. Meermaals is de was ook niet helemaal droog. Iemand suggesties? Gesteld op 18-4-2017 om 11:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb exact hetzelfde probleem. Een 8-tal maanden geleden is iemand langs geweest voor de herstelling (een weerstandje vervangen en een beetje "straffer" afgesteld) en nu doet het probleem zich sinds enkele weken opnieuw voor.
   Ik moet verschillende programma's selecteren, die alles samen meer dan 4 uur duren, vooraleer mijn was ongeveer droog is...
   De enige suggestie die ik krijg is nu alles zelf te betalen voor de herstelling, of een extra jaar garantie voor, hou u vast 269 euro! Voor een toestel dat onmiddellijk goed had moeten werken.
   Als iemand een goede suggestie heeft, ik ben geïnteresseerd. Geantwoord op 15-5-2017 om 08:58

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - Nederlands - 6 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 17 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - Deutsch - 6 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - English - 18 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - Français - 17 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info